МУ-София отбеляза 106-годишнина

С тържествена церемония беше отбелязана 106-годишнината от създаването на Медицински университет-София и Медицински факултет. Събитието започна с минута мълчание в памет на починалия преди дни бивш декан на факултета и уважаван преподавател, чл.-кор. проф. д-р Иван Митов. Присъстваше цялото ръководство на университета и на Медицински факултет, декани на останалите факултети, ръководители на катедри и други гости, информират от ВУЗ-а.

Ректорът раздаде дипломите на заелите академични длъжности „професор“ и „доцент“ за изминалата 2022-та година, а в словото си упомена и броя на новите доктори, доктори на науките и асистенти по факултети, спечелили конкурс или назначени през 2022г.
„Имаме общо 19 нови професори, 28 доценти, 5 доктори на науките, 66 докторанта са придобили образователна и научна степен „Доктор“ и 56 нови асистенти. Тези цифри показват, че сме силно желана институция за академично развитие“, подчерта ректорът на ВУЗ-а акад. Лъчезар Трайков.
„Дълбоко съм убеден, че нашите усилия, насочени към съхраняване на добрите традиции, ценности и норми, както към и модернизиране и усъвършенстване на образователния и научен процес, днес дават добри резултати“, сподели ректорът и изброи постиженията на университета за изминалата година в международен, национален и чисто организационен вътрешен план.

За 23-ти път бяха връчени и традиционните награди на Медицински факултет за високи постижения в научната и преподавателската дейност. Имената на наградените и постиженията им представи проф. Буланов – декан на Медицински факултет.
В приветственото си слово той припомни имената на основателите и първите професори във факултета. „Това са онези наши велики предшественици, върху чийто авторитет и постижения в медицинското образование, наука и лечебно изкуство днес имаме възможността да развиваме нашето висше училище. Те полагат основите на българската медицинска наука и образование у нас и създават условията да бъдем днес част от световната и европейската медицинска общност“, подчерта проф. Буланов, преди да обяви имената на наградените преподаватели.

Носители на наградата за високи постижения в медицинската наука и преподаване в областта на фундаменталните науки на името на АКАД. ДИМИТЪР ОРАХОВАЦ станаха:

Проф. д-р Радка Кирилова Тафраджийска, дм – Катедра физиология и патофизиология

Проф. д-р Румен Павлов Николов, дм – Катедра фармакология и токсикология

Наградите връчиха проф. Валентина Петкова и проф. Каролина Любомирова, зам. – ректори.

Наградата за високи постижения в научноизследователската и преподавателска дейност в областта на терапевтичните науки на името на ПРОФ. КОНСТАНТИН ЧИЛОВ получиха:

Доц. д-р Невена Янкова Чакърова, дм, Катедра Ендокринология
Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм, Катедра по обща медицина

Наградите връчиха чл. – кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дм и доц. Елица Деливерска – зам. – ректори на МУ

С наградата за високи постижения в медицинската наука и преподаване в областта на хирургичните науки на името на ПРОФ. ПАРАШКЕВ СТОЯНОВ е удостоен:

Доц. д-р Красимир Цветков Минкин, дм, Катедра по неврохирургия Наградата връчи проф. д-р Христо Георгиев – зам.-декан на МФ

Носител на наградата за млад учен, за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване в областта на клиничните науки на името на АКАД. АСЕН ХАДЖИОЛОВ е:

Асистент д-р Христо Янков Вълков, дм, Катедра по гастроентерология, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Наградата връчи доц. д-р Теофил Седлоев – зам.-декан на МФ

Носител на Студентска награда за високи постижения в овладяването на медицинската наука и активно участие в научната и изследователската дейност на името на ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ е

студентът от 5-ти курс Трифон Трифонов Попов

Наградата връчи проф. Лазар Желев, зам.-декан на МФ

Носител на наградата за изключителни постижения и цялостен принос в областта на медицинската наука и практика на името на ПРОФ. СТОЯН КИРКОВИЧ стана

Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм, ръководител на Катедра по вътрешни болести.

По време на церемонията беше обявявано дарение от 100 000 лева, което университетът получи точно на този ден. Щедрият жест е на д-р Емилия Гошева и по волята на покойната й сестра Мария Гошева.Лично акад. Лъчезар Трайков, връчи на дарителката Почетния знак на ректора на МУ-София, а проф. Буланов, декан на Медицински факултет и подари книга и знак „100 години Медицински факултет“. Щедрият жест на д-р Гошева е с цел учредяване на награда за новоприетите с най-висок бал първокурсници в специалност „Медицина“, която ще е на стойност 1000 лв. за всеки от тях. Наградата ще бъде на името н техният баща, д-р Димитър Гошев – изявен лекар, работил в сферата на профилактиката у нас през 30-те и 40-те години на 20 – ти век.