Ефективност на епикутанната имунотерапия при деца с алергия към фъстъци

Алергията към фъстъци засяга около 2% от децата в САЩ, а едва 25% от тях я преодоляват с растежа.  Пероралната имунотерапия е одобрена в САЩ за деца над 4г. възраст и е ефективна при 75% от пациентите. Сред нейните недостатъци са високата цена, необходимите усилия и разнообразните странични ефекти като анафилаксия и еозинофилен езофагит, поради което тя не се прилага широко. Предходни проучвания демонстрират ефективност на пластирите при деца с алергия към фъстъци на възраст 4-11г, но успеха на терапията сред по-малките не е доказан. 

За тази цел Greenhawt M et al. разпределят на случаен принцип 362 участници на възраст 1-3г с установена алергия към фъстъци да получат два вида пластири: при тестовата група се прилага епикутанен пластир, отделящ 250-μg от алергените във фъстъците, а при контролната група се използва плацебо. След 12 месеца 67% от децата от тестовата група и 34% от плацебо групата консумират с добра поносимост определена предварително доза от алергена (300 mg [≈1 фъстък] или 1000 mg [≈3–4 фъстъци], в зависимост от тяхната изходна чувствителност към фъстъчения протеин). Общо 4 случая на анафилактични реакции са сметнати за дължащи се на пластира с активно вещество, в три от които се прилага адреналин. При почти при всички участници в двете групи се наблюдават локални реакции към пластира. 

Терапията с пластир е значително по-безопасна и лесна за приложение от пероралната имунотерапия при алергия към фъстъци. Успехът на тази лекарствена форма е установен при две трети от изследваните деца, но за потвърждаване на ефективността е необходимо перорално натоварване в контролирани условия. Важно е да се отбележи, че дори при максимална ефективност на лечението, безконтролният прием на фъстъци е невъзможен, а смисълът е постигане на временна десенситизация с цел превенция на анафилаксията при случайна консумация на алергена. В момента се провеждат по-мащабни изследвания, които да определят дали е възможно постигането на постоянна поносимост. 

Източник:

  1. Greenhawt M et al. Phase 3 trial of epicutaneous immunotherapy in toddlers with peanut allergy. N Engl J Med 2023 May 11; 388:1755. (https://doi.org/10.1056/NEJMoa2212895. opens in new tab)