Симптомите на депресия при майката могат да започнат още по време на бременността

Симптомите на депресия при майката вероятно започват по време на или преди бременността, с траектории, оставащи стабилни през перинаталния до постнаталния период, сочат нови изследвания.

Анализът на повече от 11 000 бременни жени с депресивни симптоми от седем проспективни кохорти в Канада, Обединеното кралство и Сингапур предполага, че депресивните симптоми (ниски, леки или високи нива) започват по-рано и продължават по-дълго, отколкото обикновено се смята.

Терминът “постнатална депресия” е “в противоречие със съществуващата научна литература и опита на клиницистите, които лекуват психични разстройства в контекста на акушерската практика”, каза проф. Meaney, преподаващ в университета Макгил, Квебек, и директор от програмата за транслационни невронауки към Агенцията за наука, технологии и изследвания (A*STAR), Сингапур.

„Въпреки че очаквахме, че пренаталният период ще бъде основното време на поява и че нивата на симптомите ще бъдат до голяма степен стабилни, въпреки това бях изненадан как този модел е толкова универсален в толкова много проучвания“, коментира той пред Medscape Medical News. “В интерес на истината видяхме много малко доказателства за постнатално начало.” Това предполага, че симптомите на депресия започват по-рано, отколкото се смяташе досега.

депресия по време на бременност; depression during pregnancy

По-ранен скрининг

Изследователите са наблюдавали хода и стабилността на самоотчетените депресивни симптоми в множество времеви точки през перинаталния период сред 11 563 бременни жени в седем кохорти от Обединеното кралство, Канада и Сингапур, като средната възраст на участниците е 29 години.

Анализът проследява депресивните симптоми от периода преди забременяването, през бременността до 2 години след раждането. Във всяка кохорта са идентифицирани три групи майки въз основа на тяхното ниво на депресивни симптоми (ниски, леки или високи), оценени от Единбургската скала за постнатална депресия (EPDS) или Центъра за епидемиологични изследвания на депресията (CES-D).

Екипът установява, че всички майки във всички кохорти са имали стабилни траектории на майчините депресивни симптоми от бременността нататък. Траекториите за майки, които са преминали клинично валидирани граници за „вероятна“ депресия, също показват стабилни траектории от бременността до постнаталния период.

„Взети заедно, тези констатации предполагат, че нивата на депресивни симптоми на майката в кохортни проучвания в общността са очевидни по време на бременност и остават стабилни в постнаталния период“, пишат авторите. “Резултатите сочат ранния пренатален период като времева точка за идентифициране на стабилни траектории на симптомите на депресия при майката. Политиките за обществено здраве трябва да наблегнат на ранния пренатален период като оптимално време за интервенции, насочени към симптомите на депресия при майката”.

Източници: Maternal Depressive Symptoms May Start at Pregnancy – Medscape – November 14, 2023. https://www.medscape.com/viewarticle/maternal-depressive-symptoms-may-start-pregnancy-2023a1000sie