БЛС ще инициира законови стъпки за задължително продължително медицинско обучение

Българският лекарски съюз ще настоява Продължаващото медицинско обучение (ПМО) да стане задължително. Това стана ясно на  VI-я Национален конгрес на съсловната организация на тема „Политики в здравеопазването“, в която участие взимат водещи специалисти, болнични мениджъри, представители на академичните структури и други представители на здравния сектор. От съсловната организация ще предложат иницииране на законодателна инициатива за изработване на Наредба за задължително продължаващо медицинско обучение, съобщи проф. д-р Милена Станева, член на УС на БЛС. Според участниците в дискусията по темата въвеждането му трябва да бъде плавно, със създаването на нужната нормативна база и яснота кой ще го извършва.

„Заради бурното развитие на науката и на медицината като част от нея придобитите знания остаряват в рамките на пет години. Медицината е област, в която обучението трябва да продължи цял живот, това е морален дълг на лекаря – започва в първия момент, в който прекрачим прага на университета и продължава цял живот“, посочи проф. Станева. Тя изнесе данни, спред които продължаващото медицинско обучение е задължително в 13 държави от ЕС, а в други шест то е доброволно и задължително. България е сред 10-те страни, в които ПМО е изцяло с доброволен характер.

Според БЛС надграждаща квалификация трябва да е задължителна, като се създадат условия за стимули, но и санкции. ПМО трябва да се провежда от медицинските университети, министерствата на образованието и здравеопазването, научните дружества по специалности и други акредитирани институции.

Според ректора на Медицинския университет в София акад. Лъчезар Трайков продължаващото медицинско обучение в страната е хаос. „На много места то е оставено в ръцете на фармацевтичните компании, което е срамно и недопустимо“, каза той. По думите му дори добре организираните фармацевтичните симпозиуми се посещават от не повече от 60% от българските лекари. Този проблем е обсъден в разговори с председателя на БЛС д-р Маджаров, сподели акад. Трайков. “Нашето основателно притеснение е, че 40% от българските лекари не са посетили нито един форум, на който да научат нещо ново”, каза той.

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров също посочи, че е нужно да се промени законовата база, касаеща ПМО в България и да има ясна нормативна регулация на процес. Той беше категоричен, че начинът, по който ролята на съсловната организация в това отношение е разписана в Закона за здравето, води само до конфликти. Д-р Маджаров беше категоричен, че централният регистър, касаещ акредитацията на ПМО, трябва да е в БЛС. Той засегна темата за това кой ще акредитира и отбеляза, че това е въпрос, който трябва да бъде обект на широка дискусия в съсловието и да бъде „облечен“ в законово предложение. „Предлагаме всички заедно – дружества по специалности, академични среди, асоциации на болници, Българският лекарски съюз заедно да определим правилата, а ролята на обучението е на дружествата по специалности и университетите“, каза д-р Маджаров. За това се обяви и д-р Николай Брънзалов, заместник-председател на Управителния съвет на БЛС. Той определи ПМО за много сериозен проблем, който е крайно време да се реши.

Задължителността трябва да влезе, след като се направи всичко необходимо, заяви от своя страна доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Трябва да има елемент на задължителност в определени рамки и той да бъде много добре обвързан с качеството на това, което се предлага като обучение. За мен ПМО не трябва да се превръща в бизнес, то е идеология, каза още председателят на НСОПЛБ.

За плавно въвеждане на задължителното надграждащо обучение се обяви и акад. Трайков. „Ние трябва да сме готови с цялата рамка предварително“, подчерта той. Не бива да слагаме изключително тежки изисквания, защото това ще затвори диалогът помежду ни, нужен е гратисен период и постепенен преход, през който да се създаде рамката за продължаващо обучение“, каза той.

Конгресът на БЛС продължава и утре, когато се очаква в присъствието на министрите на финансите и на здравеопазването Асен Василев и проф. Христо Хинков да бъде подписан Меморандум за сътрудничество. Като част от него ще се обсъдят и инициират законовите промени, касаещи продължаващото медицинско обучение.

Полина Тодорова

Снимки: Medical News