Предстои Трета национална научна конференция по имуноонкология

Предстои Трета национална научна конференция по имуноонкология IO365 v3. Конференцията ще се проведе в хотел Хилтън в периода 24-26 ноември 2023г. В първия ден – 24 ноември, от 12:00 в зала „Вихрен” е предвидена пресконференция.

През трите дни на Конференцията IO365 v3 изявени български онколози, имунолози, хематолози, дерматолози, гастроентеролози, лъчетерапевти и други специалисти ще представят новостите в имунолечението на рака. И тази година събитието ще бъде уважено от водещи европейски и американски специалисти имуноонколози, които ще обменят ценен опит с българските си колеги. Интересът към Конференцията нараства с всяка година, a темите стават интердисциплинарни. Организационният комитет на IO365 v3 тази година взе решение да включи в научната програма голям панел, посветен на имунотерапията в онкохематологията. Водещи специалисти в клиничната хематология, ще представят актуалните постижения в областта и ще дискутират практическите аспекти на имунотерапията.

В програмата е предвиден дискусионен панел „Онкология – проблеми, предизвикателства, решения“, в който общественици, представители на държавни институции и неправителствени организации ще дебатират върху актуални теми, свързани с онкологичните грижи в България

Темите на форума ще са:

1.Имунолечението на рака – промяна на прогнозата за пациентите, удължаване на преживяемостта, повишаване на ефикасността на предписаната терапия, намаляване на риска от рецидиви при пациенти в ремисия.

2.Иновациите в противотуморното лечение. Развитие на имунотерапията в онкохематологията.

3. Society for immunotherapy of cancer (SITC): Жените в имуноонкологията

Участници в конференцията ще са доц. д-р Желязко Арабаджиев, проф.д-р Доброслав Кюркчиев, д-р Таня Златанова.