Нови проучвания с изводи за дозирането на витамин D и сърдечното здраве

Доказано е, че ниските нива на витамин D са свързани с по-висок риск от сърдечно заболяване, като инфаркт или инсулт. Поради тази причина лечението с хапчета или инжекции с витамин D се проучва като възможен превантивен метод при пациенти с такива проблеми.

Въпреки това, две нови проучвания от Intermountain Health в Солт Лейк Сити установяват, че настоящите препоръки за дозиране не помагат на пациентите да постигнат оптимални нива на витамин D. Това предполага, че в опитите, разглеждащи ефективността на лечението с витамин D за предотвратяване на сърдечни инциденти, не са използвани подходящи достатъчни дози, което води до неточни резултати.

В своите проучвания изследователите на Intermountain откриват, че постигането на тези нива често изисква пациентите да приемат много повече от дневната препоръчана от Съединените щати доза от 600 до 800 международни единици (IU). В някои случаи пациентите се нуждаят от повече от 10 000 IU.

Изследователите коментират, че неведнъж са наблюдавали поредица от проучвания, които съобщават за връзка между ниския витамин Dи лошите сърдечни резултати, но също така и няколко рандомизирани клинични проучвания, които не съобщават за същата връзка. „Нашите открития тук показват, че самото даване на витамин D на пациентите не им помага да постигнат оптимални нива. Ако изследователите продължават да разглеждат дозирането на витамин D като възможен начин за подобряване на здравето на сърцето, пациентите трябва да получават точните дози, за да достигнат тези идеални нива”, споделя д-р Хайди Мей, водещ автор и епидемиолог в Intermountain Health.

Констатациите са представени по време на научните сесии на Американската сърдечна асоциация 2023 във Филаделфия в периода 12 и 13 ноември.

Пациентите в тези проучвания са включени в Target-D, рандомизирано клинично изпитване, оценяващо дали постигането на идеално ниво на витамин D чрез персонализирано управление на добавките с витамин D ще доведе до намаляване на резултатите, свързани със сърдечно-съдовата система.

В първия анализ на проучването Target-D, 632 пациенти са стратифицирани в две групи, като всяка получава обща препоръка за обсъждане на тяхното лечение с витамин D с техния клиницист; или целево лечение с витамин D. Целта е да се повишат техните нива на 25-хидроксивитамин D (25[OH] витамин D) до повече от 40 нанограма на ml (ng/mL), което се счита за оптимално ниво в това проучване.

За пациентите в целевото лечение, тяхната добавка се основава на алгоритъм на дозиране. Те се връщат на интервали от три месеца за оценка и корекция на дозировката, докато нивата надвишат 40 ng/mL. Ако са били над това ниво, те не са получавали допълнително лечение и са се връщали всяка година за преоценка.

От 316 участници в лечението, почти 90% се нуждаят от известна промяна в нивото на дозиране на витамин D. От тях 86,5% изискват повече от 2000 международни единици (IU) дневно, а 14,6% – повече от 10 000 IU дневно. По-малко от 65% са постигнали над 40 ng/mL на три месеца. Други 25% от пациентите се нуждаят от шест или повече месеца титриране на дозата.

Във втория анализ на проучването Target-D са прегледани основните характеристики на участниците в проучването. Всички участници в проучването трябва да имат сърдечно-съдово събитие в рамките на 30 дни от включването в проучването. Изпитването продължава, докато 104 пациенти получат друг сърдечен инцидент или ако умрат поради сърдечно заболяване. Очаква се броят на събитията, необходими за това изпитване, да бъде достигнат до май 2024 г.

Изследователите на този етап откриват, че изходните нива на витамин D са били средно 25 ng/mL, по-малко от 20 ng/mL се счита за дефицит, а между 20 и 30 ng/mL – недостатъчно. Сред тези, рандомизирани в групата на лечение с ниво на витамин D под 40, 58,5% от пациентите са имали начална доза витамин D от 5000 IU; отново, доста над 600 до 800 IU, препоръчана от САЩ доза.

Източници:

  1. Le V, Babcock D, Wayman L, et al. Higher Than Daily RDA Recommended Vitamin D3 Dosing and Multiple Titrations Are Required to Achieve >40 ng/mL 25-hydroxy Vitamin D Levels in Acute Coronary Syndrome (ACS) Participants Enrolled and Randomized to Targeted Vitamin D Treatment: The Target D Trial. Paper presented at: American Heart Association Scientific Sessions 2023; November 10 – 13; Philadelphia, PA. Accessed November 10, 2023.
  2. Gomez J. New Study finds current dosing recommendations may not help patients achieve optimal vitamin D levels: Intermountain Healthcare. intermountainhealthcare.org. November 12, 1970. Accessed November 14, 2023. https://intermountainhealthcare.org/news/2023/11/new-study-finds-current-dosing-recommendations-may-not-help-patients-achieve-optimal-vitamin-d-levels/