Наближава Третият обучителен семинар по хематология и детска онкохематология на СОНМ

Остават броени дни до третия виртуален обучителен семинар на СОНМ Основи на класификацията и стадирането на хематолимфоидни и детски неоплазии.

Обучението ще се проведе на 25 ноември и ще включва два модула. Целта на първия модул е да запознае участниците с основните принципи на понастоящем действащите класификации на хематолимфоидните неоплазии, общите концепции и разликите на класификацията на СЗО и Международната консенсусна класификация от 2022 год. Лекциите са предназначени за хематолози, детски онкохематолози, патоанатоми, лабораторни лекари, генетици, имунолози и всички други специалисти, включени в диагнозата, лечението и превенцията на хематологичните неоплазии.

Целта на вторият модул е да запознае участниците със специфичните системи за определяне на стадия при злокачествени болести в детска възраст за популационни регистри според ръководството на Торонто – Версия 2. Лекциите са предназначени за детски онкохематолози, детски хирурзи, уролози, лъчетерапевти, гинеколози, патоанатоми, лабораторни лекари, генетици, специалисти по образна диагностика, специалисти по нуклеарна медицина и други специалисти, имащи отношение към стадирането на детските малигнени хемопатии и солидни тумори.

Регистрацията е безплатна и достъпна на: https://seminar2511.bjcn.bg/registracziya/

Семинарът е акредитиран към European Board for Accreditation in Hematology (EBAH) и всеки участник ще има възможност да получи европейски сертификат за продължаващо медицинско обучение

Може да се запознаете с програмата ТУК.