Назални кортикостероиди при деца с хроничен риносинузит

Хроничният риносинузит (ХРС) засяга около 10% от общата популация. Според актуалните препоръки лечението от първа линия е назален кортикоид под формата на спрей или промивка, редуващ се с физиологичен разтвор. Този гайдлайн се основава на резултати от проучвания върху възрастни хора, а данните за лечението на деца с ХРС са оскъдни. 

Latek M et al. разпределят на случаен принцип 63 деца да преминат през 12-седмичен курс на лечение с мометазон назален спрей (тестова група), редуван със спрей с физиологичен разтвор или само спрей с физиологичен разтвор (контролна група).

ХРС бива диагностициран от УНГ специалист на базата на следните симптоми: назална конгестия или отделяне на секрет заедно с болка или натиск около синусите или кашлица за период от над 12 седмици. Резултатите показват подобрение спрямо изходния резултат от анкетата Sinus and Nasal Quality of Life Survey само в тестовото рамо, като в тази група се регистрира и по-голямо разнообразие на назофарингеалния микробиом, установено чрез секвениране. Около половината от участниците са с положителен скарификационен тест към най-честите алергени, а подобрението е независимо от наличието на атопия. 

Коментар:

Това е малко по мащаб проучване без заслепяване, но въпреки това резултатите са категорично в полза на лечението с назални кортикостероиди при деца с ХРС. В условията на първичната помощ е разумно назначаване на лечението за период от 2-3 месеца и при липса на ефект следва насочване към УНГ специалист. 

Източник:

  1. Latek M et al. Effect of an intranasal corticosteroid on quality of life and local microbiome in young children with chronic rhinosinusitis: A randomized clinical trial. JAMA Pediatr 2023 Apr; 177:345. (https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2022.6172. opens in new tab)