Специалисти от УМБАЛ “Св. Анна” имплантираха безжичен пейсмейкър директно в дясна камера на сърцето

За първи път в България бе направена имплантация на безжичен пейсмейкър директно в дясна камера на сърцето, информираха от УМБАЛ „Св. Анна“ – София.

Операцията е осъществена от доц. Васил Велчев и д-р Николай Бонев от Клиниката по кардиология, които са направили имплантация на безжичен пейсмейкър директно в дясна камера на сърцето с достъп от бедрена вена. Консултант на операцията е бил проф. Пшемислав Митковски от Университета в Познан (Полша). Анестезиологът, който е обезпечавал имплантацият – д-р Виктор Дечев от КАИЛ на УМБАЛ „Св. Анна“ – София АД, а екип на Клиника по кардиохирургия на болницата е бил подсигуряващ за операцията.

„Този тип пейсмейкъри се имплантират на пациенти с противопоказания за стандартна трансвенозна кардиостимулация. Досега те бяха лекувани с хирургически операции, от които пациентите се възстановяват много по-продължително“, каза доц. Велчев.

Двама пациенти (мъж на 67 г. и жена на 72 г.) са първите в страната, които са получили достъп до това най-съвременно лечение. Мъжът е бил с тежка инфекция на сърцето, породена от имплантирани преди седем години кардиостимулатори, а жената – с тежък синкоп при брадиаритмия. И двамата вече са в добро състояние и нямат усложнения, посочват от лечебното заведение.

Пейсмейкърите са плантирани за първи път на български пациенти и все още не се поемат от НЗОК. Имплантациите са станали възможни благодарение на фирмата производител, Съсловното сдружение по кардиостимулации и елктрофизиология в България и ръководството на УМБАЛ „Св. Анна“ – София.