Седмица на лекарствената безопасност

Започва Седмицата на лекарствената безопасност, съобщават от Изпълнителната агенция по лекарствата. В дните от 6-ти до 12 ноември над 80 държави ще работят заедно за повишаване на безопасността на лекарствата по целия свят.

Чрез темата „Кой може да съобщава нежелани реакции?“ кампанията тази година ще се фокусира върху ролята на всеки пациент, лекар, медицинска сестра и фармацевт, който съобщава нежелана реакция и допринася за безопасната употреба на лекарствата.

Всички агенции по лекарствата работят със системи за установяване и анализ на нежелани лекарствени реакции. Целта на проследяването на безопасността на лекарствата е да се събере повече информация за известните нежелани реакции, както и да се открият нови нежелани реакции. Постоянното събиране и проследяване на информацията от получени съобщения помага за идентифицирането на рискове, свързани с лекарствата и предприемането на мерки за свеждане на вредата до минимум, посочват от агенцията. 

На сайта на агенцията са публикувани формуляри, които може да бъдат попълнени от медицински или немедицински лица, съобщавайки за нежелани реакции, получени от медикаменти. Всички съобщения, изпратени до агенцията, ще бъдат задълбочено оценени и проучени, за да се определят правилните стъпки, които е необходимо да бъдат предприети за предпазване на населението от увреждане, уверяват от ИАЛ. Изпълнителна агенция по лекарствата е получила и обработила множество съобщения, за което основна роля имат пациентите, хората, които се грижат за тях и медицинските специалисти, посочват от там.

Всяко съобщение е важно за натрупване на повече знания и по-дълбоко разбиране на ползите и рисковете от лекарствата, които се използват в клиничната практика и позволява да се предприемат действия за свеждане на рисковете до минимум.

Ако Вие или пациент, за когото се грижите, получите нежелана лекарствена реакция, не забравяйте да ни съобщите незабавно, апелират от агенцията.