Покана от президента на Международния комитет на International Medis Awards 2023

Покана от президента на Международния комитет на International Medis Awards 2023

Конкурсът награждава изключителни научни постижения в медицината и фармацията в Централна и Югоизточна Европа

С удоволствие бихме искали да Ви информираме, че

Международният експертен комитет на конкурса International Medis Awards за медицински изследвания реши да удължи крайния срок за подаване на документи, който вече е 9 ноември 2023 г. Удължаването на срока Ви дава една допълнителна седмица възможност да кандидатствате за участие в конкурса.

International Medis Awards за медицински изследвания се провеждат за десета поредна година. Представените научни статии ще бъдат рецензирани от Международния научен комитет, състоящ се от известни изследователи от седем държави.

Президентът на Комитета, проф.д-р Борут Щрукел, магистър фармацевт, дмн, насърчава участието на лекари и фармацевти, които провеждат изследвания заедно с редовната си клинична практика: „Вярвам, че по този начин ще увеличите видимостта на Вашите изследвания и клинична работа в научната общност. Освен това Вашето изследване има потенциала да привлече по-широка аудитория и да увеличи признанието на постиженията на изследователите от този регион на Европа сред широката общественост. Присъединете се към общността на изследователите, които допринасят за оформянето на бъдещето на здравеопазването.“

Application Conditions

  • Импакт фактор: можете да участвате в конкурса с вашите научноизследователски разработки, които сте представили със статия, публикувана в международно научно издание с импакт фактор над 1.500 (Impact Factor – Journal Citation Reports database).
  • Времева рамка:изследователската работа трябва да бъде публикувана между 1 октомври 2022 г. и 31 октомври 2023 г.
  • Области: гастроентерология, гинекология, интензивни грижи и анестезиология, неврология, офталмология, педиатрия, фармация, пулмология и алергология, ревматология.
  • Краен срок за кандидатстване: 9 ноември 2023 г.

Проверете условията за кандидатстване и вземете участие:

https://int.medis-awards.com/t/71P0-IE8X-9UCRU-BSS12-1/c.aspx