България е домакин на XXVIII-то издание на Световния конгрес по ехокардиография и мултимодална образна диагностика

За Световния ден на сърцето, 29 септември, в София пристигат водещи експерти в областта на кардиологията и сърдечносъдовата образна диагностика. Те ще вземат участие в XXVIII Световен конгрес по ехокардиография и мултимодална образна диагностика.

Авторитетното научно събитие ще се проведе от 29 септември до 1 октомври 2023 г. в хотел Милениум в София с по инициативата на доц. Красимира Христова, дм, председател на организационния комитет на конгреса и председател на Асоциацията по сърдечно съдова образна диагностика. Асоциацията е организатор на международния медицински форум в партньорство с Международната асоциация по сърдечносъдов ултразвук/ International Society of Cardiovascular Ultrasound /ISCU/. Изключителна чест за България е да бъде за втори път домакин на едно от най-големите и значими събития в областта на ехокардиографията и мултимодалната образна диагностика от световен мащаб.

Програмата на форума ще представи последните постижения и приложението на иновативните технологии в ехокардиографията и другите образни методики за диагностика и превенция на сърдечносъдовите заболявания – изследвания с ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография на сърце. Над 1000 експерти от цял свят ще участват присъствено и виртуално.

Международен председател на XXVIIIСветовен конгрес по ехокардиография и мултимодална образна диагностика е проф. Навин Нанда, професор по медицина и сърдечносъдови заболявания, директор на ехокардиографската лаборатория към Университета в Бирмингам, Алабама, САЩ. Роботика и изкуствен интелект в сърдечносъдовата образна диагностика е една от основните теми, които проф. Нанда ще представи на конгреса. В рамките на конгресната програма проф. Нанда ще води практически курсове по 2D и 3D ехокардиография. Проф. Нанда е автор на над 1000 публикации, 8 учебника по ехокардиография, 3 от които са преведени на френски, немски и италиански език, носител е на множество престижни награди. В своята кариера има над 2000 презентации на международни форуми, а повече от 300 кардиолози са започнали кариера в областта на ехокардиографията под негово ръководство.

Проф.  Натеса Пандиан от Университета Тафтс, Бостън, САЩ, ще проведе практически курс на доплер ехокардиографията и ще представи на участниците новостите и специфичните техники използвани при доплерова оценка на сърцето. Доплер ехокардиография при клапна регургитация е темата на лекцията му в конгресната програма. Изследователската дейност на проф. Пандиан е насочена към неинвазивната диагностика на клапните болести. Пионер е в областта на хемодинамичната оценка на камерната функция  и доплеровата диагностика. Проф. Пандиан е един изключителен лектор и експерт  в областта на ехокардиографията, един от експертите в трудни за оценка ехокардиографски случаи.

Световният конгрес по ехокардиография ще бъде придружен от изложба на водещи компании в индустрията, като ще бъдат разгледани най-новите технологии. Организаторите ще дадат възможност за изява и на младите специалисти, които ще да представят оригинални резюмета на интересни изследвания и доклади за казуси, които да бъдат обсъдени по време на постерните сесии.

България от години е на първо място по сърдечносъдови заболявания в Европа. Необходимо е специалистите у нас да обменят опит, да бъдат обучавани и информирани за най-новите методи и технологии за диагностика, превенция и лечение. Важна публичната разгласа и популяризирането в различните обществени сфери на проблема със сърдечносъдовите заболявания и за навременната профилактика и превенция. Асоциацията по сърдечно съдова образна диагностика през годините чрез информационни кампании и интересни събития привлича вниманието на медиите и обществото към възможностите на медицината, като ги насърчава към по-съзнателна грижа за сърдечносъдовото здраве.

Като част от Световния конгрес по ехокардиография ден по-рано на 28 септември, официално ще бъде открита в Галерията на открито на НДК (алеята на кино Кабана) – фотографската изложба „Лицата на женското сърце – превенция на сърдечносъдови заболявания при жени“, посочват организаторите. Изложбата ще представи 27 интересни и популярни жени от различни професии и възрасти, като акцентира на превенцията, грижата за сърцето и минимизиране на рисковете при жените от сърдечносъдови заболявания и инциденти в различните етапи от живота им.