Проф. Мурджева: Проблемите с намирането на място за специализация и ниското стартово заплащане демотивират младите лекари

Броят на специализациите, особено в клиничните специалности, не е адекватен на броя на завършващите лекари. Това заяви пред Euronews Bulgaria ректорът на Медицинския университет в Пловдив проф. Мариана Атанасова-Мурджева. „Именно тази липса на старт, на бърза реализация на лекарите в специалностите ги демотивира и ги прогонва от страната“, посочи тя.

Все пак проф. Мурджева отбеляза, че ако до преди 10 години делът на дипломиращите се лекари, насочващи се към чужбина е бил около 30-40%, то сега има лек спад и вече този процент е около 20-25%. “Това съвсем не бива да ни успокоява, че не трябва да правим нищо за оставането на младите лекари и специалисти в страната“, каза ректорът на МУ-Пловдив. Тя посочи, че вторият проблем пред младите лекари е ниското заплащане на стартиращите работа лекари, които се ориентират да търсят място за специализация. „Заплащането е важно. Мина времето, когато се коментираше, че лекарят е слуга на народа и може да работи абсолютно безвъзмездно”, коментира проф. Мурджева, допълвайки, че заплащането на лекарския труд е част от мотивацията младите лекари да останат в България. „Заплащането е важна част от мотивацията на едни умни, можещи млади хора да останат в тази наистина обрулена страна. Обрулена и от качеството на здравеопазването“, заяви ректорът на МУ-Пловдив.

Проф. Мурджева коментира и въпроса за увеличаването на броя на приеманите студенти по медицина. Тя подчерта че качеството на медицинското образование в България е много добро. Ректорът на МУ-Пловдив обаче е на мнение, че увеличаването на броя на студентите би решил в много малка степен проблема с недостатъчното кадри в България.

“Акцентът трябва да е върху това тези, които завършват, да имат възможност да специализират. Нека да е на конкурсен изпит, нека да влизат специализация тези, които са най-добри, които имат мотивацията и качествата. Нека да бъде направено така че новозавършилите лекари да имат достойно стартово заплащане“, каза тя. 

Проф. Мурджева коментира и нуждата от симулационно обучение на специализантите по медицина, посочвайки, че МУ-Пловдив разполага с тренировъчен симулационен център. “Има какво много да се мисли върху актуализацията на студентските програми, върху приобщаването им към европейските проргами, както и върху някои чисто битови въпроси”, отбеляза тя.