ДАНС засече нерегламентиран износ на лекарства

Дружества са извършвали износ на медикаменти, попадащи в забранителния за износ от страната лекарства, нарушавайки обществения интерес. Това извод се налага в доклад на Държавна агенция национална сигурност (ДАНС), касаещ анализ за причините за недостиг на лекарства в страната и оповестен от председателя на комисията по здравеопазване и депутат от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов. По-рано той настоя службите да проверят проблема с износа на лекарства от страната и причините да се стига до недостиг на медикаменти.

В ДАНС е получена систематизирана и анализирана информация за работата на специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА) като е установено, че нормативната уредба е разработена целенасочено в интерес на търговците и не осигурява ефективни възможности за противодействие и избягване на дефицит, цитира доклада Ангелов. В него е записано, че вследствие на начина на изчисляване на недостига голяма част от лекарствените продукти, забранени за износ до март 2022 г. са отпаднали от СЕСПА, в резултат на което е облагодетелстван частният търговски интерес за сметка на българския пациент. В тази връзка може да се счита, че нормативната уредба е разработена в интерес на търговците и не осигурява ефективни възможности за противодействие или избягване на дефицит. Не е изключена възможността част от количествата медикаменти да са налични в складовете на търговците или да са останали единични бройки, което да не отчете недостиг в системата, въпреки че в действителност пациентите няма да имат достъп до лекарствата. Макар и спазен законът, по този начин се улеснява износът на важни медикаменти към държави-членки на ЕС и трети страни от български търговци на едро, отбеляза той.

В резултат се задълбочава дефицитът на определени медикаменти, а това води до облагодетелстване на незаконни схеми, свързани с източване на средства от бюджета на НЗОК, изтъкна Ангелов.

Анализът на проверките, показва, че повечето сделки на търговците на едро са извършени с участието на частни дружества, извършващи вътрешнообщностни доставки на лекарства, незаконно придобити от аптеки или лечебни заведения. През част от дружествата лекарства минават само по документи, за да бъде легализиран стоковия оборот, а фирмите продължават да изнасят медикаменти, за да реализират печалба.

Според доклада на ДАНС на практика нормативната база за ограничаване износа на лекарства не обслужва обществения интерес. В него се припомня приемането на законодателство, касаещо залагането на първоначално сгрешена формула за изчисляване на недостига на лекарства, която по-късно бе променена от екипа на министър Асена Сербезова, за да отговори на законодателството.

“Вследствие на новия начин за изчисляване голяма част от лекарствените продукти, забранени за износ до март 2022 г., са отпаднали от СЕСПА, в резултат на което е облагодетелстван частният интерес за сметка на българския пациент. Макар законосъобразна, новата методика фактически позволява на търговците да изнесат всички количества над 65% от потреблението. В тази връзка може да се счита, че нормативната уредба е разработена целенасочено в интерес на търговците и не осигурява ефективни възможности за противодействие или избягване на дефицит”, се казва в доклада на ДАНС.

“Винаги сме казвали, че ако някой нарушава закона, трябва да бъде наказан максимално бързо и справедливо – няма никакво значение кой е той”, коментира доклада премиерът акад. Николай Денков.