Научен симпозиум на тема „Камерни тахиаритмии и внезапна сърдечна смърт“ събира специалисти, студенти и специализанти по кардиология

Научен симпозиум, посветен на камерните тахиаритмии и внезапната сърдечна смърт, събира утвърдени специалисти, специализанти и студенти по медицина на 15 и 16 септември 2023 г. в Боровец, съобщиха от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ).

Събитието е без регистрационна такса за специализанти по кардиология и студенти по медицина.

Форумът ще бъде открит на 15 септември 2023 г. от доц. Васил Трайков, председател на ДКБ, и д-р Красимир Джинсов, председател на Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България.

Първи лектор на симпозиума е проф. Томас Денеке от Германия с фокусна лекция в сферата на образната диагностика в кардиологията. Следващата голяма тема предвижда преглед на новостите в ръководните правила за работа в областта на кардиомиопатиите, камерните тахиаритмии, сърдечната недостатъчност. Лектори са доц. Мариана Господинова, д-р Милко Стоянов, доц. Елена Димитрова.  

Програмата на форума през втория ден започва с фокус лекция на проф. Ави Сабаг от Израел по една доста нашумяла тема – аритмогенният митрален клапен пролапс.

Втората сесия на симпозиума е посветена на магнитно-резонансното изследване при пациенти с камерни тахиаритмии, а лектори са доц. Камелия Генова, д-р Красимир Джинсов, д-р Искрен Гарвански.

Темата на третата сесия е „Персонализирана медицина: роля на кардиогенетиката“. Включени са лекции за ролята на генетичните изследвания и персонализирания подход в грижата за пациентите с кардиомиопатии и случаи от практиката за генетичните характеристики на каналопатиите и риска от внезапна сърдечна смърт.

Следващата сесия се фокусира върху горещите точки в електрофизиологията, а лектори са проф. Николаос Дагрес, Германия, проф. Йозеф Кауцнер, Чехия, проф. Иван Груев. Модератори са проф. Борислав Динов от Германия и проф. Тошо Балабански. 

В петата сесия е предвидено излъчване на  на живо на катетърна аблация при камерна тахиаритмия. Следват лекциите на проф. Ласло Шаги, Унгария, и проф. Шиме Манола от Хърватия.

Следващите две сесии са фокусирани върху веригата на ресусцитацията и рисковата стратификация и превенция на внезапната сърдечна смърт при спортисти. Предвидени са лекции на проф. Динов, проф. Иво Петров, проф. Мария Миланова, проф. Груев и др.

Какво още предвижда програмата може да видите тук.