Фармакологично лечение при хронична идиопатична констипация

Хроничната идиопатична констипация води до значително понижено качество на живот. Нефармакологичните методи за овладяване (хидратация, прием на фибри с храненето, физическа активност) са първоначални стъпки, но често техният ефект е недостатъчен. С помощта на разгледаните препоръки, изготвени от Американската колегия на гастроентеролозите и Американската гастроентерологична асоциация, се разясняват различните фармакологични похвати за овладяване на хроничната идиопатична констипация. В документа не се обхваща констипацията поради прием на опиоиди или по други причини. 

Ключови препоръки:

  • Хранителни добавки под формата на фибри: псилиум (слаба препоръка, ниско качество на доказателственост)
  • Осмотични лаксативи: полиетилен гликол (PEG; силна препоръка, умерено качество на доказателственост); магнезиев оксид (слаба препоръка, много ниско качество на доказателственост); лактулоза (слаба препоръка, ниско качество на доказателственост)
  • Стимулиращи лаксативи: бизакодил или натриев пикосулфат за краткосрочна терапия (силна препоръка, умерено качество на доказателственост); сена/майчин лист (слаба препоръка, ниско качество на доказателственост)
  • Секретагоги при симптоми, които не се овладяват от терапия без лекарско предписание: лубипростон (слаба препоръка, ниско качество на доказателственост), линаклотид (силна препоръка, умерено качество на доказателственост); плеканатид (силна препоръка, умерено качество на доказателственост)
  • 5-HT4 агонисти при симптоми, които не се овладяват от терапия без лекарско предписание: прукалоприд (силна препоръка, умерено качество на доказателственост)

Коментар:

Изготвеният гайдлайн съдържа много полезна информация относно наличните фармакологични опции за лечение на хроничната идиопатична констипация. Най-важният извод е да се използват първо широко достъпни без лекарско предписание медикаменти преди преминаване към секретагоги или 5-HT4 агонисти. Важно е да се обърне внимание и на ролята на стреса в оста мозък-гастро нтестинален тракт и по възможност той да се намали в ежедневието на пациента. Важно е да се отбележи, че едва 28 проучвания отговарят на условията за включване във финалния анализ, а препоръките относно препаратите без лекарско предписание са слаби и с ниска доказателствена стойност. Причината за това не е непременно, че тези медикаменти са неефективни, а че голяма част от проучванията върху тях са спонсорирани от фармацевтичната индустрия.  

Източник:

  1. Chang L et al. American Gastroenterological Association-American College of Gastroenterology clinical practice guideline: Pharmacological management of chronic idiopathic constipation. Gastroenterology 2023 Jun; 164:1086. (https://doi.org/10.1053/j.gastro.2023.03.214. opens in new tab)