Д-р Брънзалов: Нужна е национална кампания за профилактичните прегледи

Нужна е национална кампания за профилактичните прегледи. Това мнение изрази зам.-председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов по време на подписването на Националните рамкови договори за медицинските и денталните дейности. Той припомни, че в НРД 2024 се планира 51% от включените в листата на общопрактикуващите лекари пациенти да преминават профилактичен преглед.

„Лекарите не можем да се справим сами, каквито и проценти да се запишат и в НРД, в наредба и т.н. Ако това се остави само в ръцете на лекарите, е обречено на провал“, коментира д-р Брънзалов. Ето защо според него е нужна постоянна национална кампания за обхвата на профилактичните прегледи.

Той подчерта още, че е нужно да се обясни на обществото, че електронното направление не отменя консултацията с личния лекар. „Електронен документ или хартиент се издава след извършен преглед. Натискът от страна на пациентите спрямо лекарите е огромен и по този начин ги заставят да правят нарушения, които могат да им костват и дипломата, и договора с НЗОК“, каза д-р Брънзалов.

Той подчерта, че има новости в профилактичния преглед, но пациентите не са информирани достатъчно за тях и остават изненадани, когато личните лекари ги запознаят с всички излследвания, които им се полагат.

По данни на НЗОК през изминалата година се наблюдава лек ръст в броя на лицата над 18-години, които са извършили профилактичен преглед. През 2022 г. отчетените профилактични прегледи при хора над 18-годишна възраст са 2 344 883 броя, а през 2021 г. те са били 2 094 247. Средният брой на отчетените прегледи е бил 0,40 прегледа на едно здравноосигурено лице при 0,35 за предходната 2021 година. Броят на отчетените карти за оценка на рискови фактори за развитие на заболяване за ЗОЛ, на които е извършен профилактичен преглед е бил 2 220 638, което представлява ръст от 4,81% в сравнение с 2021 г. Въпреки това, общият брой на проведените профилактични консултации остава нисък.

В Закона за здравето са заложени санкции за пациентите, които не се явяват на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация. Глобата е от 50 до 100 лв. Към момента обаче няма разписан подробен механизъм за установяване на тези нарушения и съответно налагането на глоби.

Какво се включва в профилактичните прегледи?

С цел да се увеличи обхватът на профилактичните прегледи миналата година в тях бяха включени нови изследвания.

Всички здравноосигурени лица над 18-годишна възраст – жени и мъже, имат право на един задължителен профилактичен преглед годишно. Той се осъществява от личния лекар и включва: анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма (ЕКГ) и изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH.

Отскоро в здравноосигурените имат право и на безплатни изследвания за хепатит B и C като част от профилактичните прегледи. Изследванията, включени в обема на профилактичния преглед са в зависимост от възрастовата група, в която лицата попадат:

Така например жените от 20 до 65-годишна възраст имат право на пълна кръвна картина (ПКК), АСАТ, АЛАТ, креатинин, урина (химично изследване и седимент), пикочна киселина – веднъж на 5 години; определяне на повърхностен антиген на хепатит В (HbsAg) с бърз тест, определяне на антитела срещу хепатит С (anti-HCV) с бърз тест – на 40-, 45-, 50-, 55- и 60-годишна възраст.

Жените на и над 30-годишна възраст имат право на ежегодно мануално изследване на млечни жлези, а тези от 30 до 50-годишна възраст на ехографско изследване на млечни жлези веднъж на 2 години;
Жените от 30 до 40-годишна възраст имат право на ежегодно изследване на онкопрофилактична цитонамазка, а след две негативни цитонамазки веднъж на 3 години. Ежегодно имат право и на гинекологичен статус, с вземане и изпращане на материал за цитонамазка.
Мъжете на и над 40-годишна възраст и жени над и над 50 години имат право на безплатно изследване на триглицериди.

Мъжете на и над 50-годишна възраст могат да проведат и PSA изследване веднъж на 2 години.

Жени от 50 до 69-годишна възраст включително имат право на мамография на млечни жлези веднъж на 2 години.

И двата пола над 65-годишна възраст могат да изследват своята ПКК ежегодно, триглицериди – един път на 5 години; общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) – един път на 5 години; LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН) – един път на 5 години.

Полина Тодорова