МБАЛ “Свети Мина” обяви свободни позиции за студенти по медицина, лекари и специалисти по здравни грижи

Пловдивската МБАЛ “Свети Мина” обяви свободни позиции за студенти по медицина, лекари и специалисти по здравни грижи.

От там търсят лекари без специалност от професионално направление медицина, които да работят като лекар-ординатори и студенти след завършен трети курс медицина, които да работят като здравни асистенти за отделение по вътрешни болести, отделение по педиатрия и неонатология.

В момента многопрофилна болница за активно лечение „Свети Мина“–Пловдив“ е база за специализанти и има възможност за специализации в направленията „неонатология”, „педиатрия”,„вътрешни болести”, „кардиология”, „хирургия”, „клинична лаборатория”, допълват от там. Четири са местата за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор, след провеждане на конкурс и те са в специалностите педиатрия и неонатология. Повече за тази възможност може да прочетете ТУК.

Лицата, които биха желали да кандидатстват за обявените места, следва да заявят това писмено в „МБАЛ “Свети Мина” – Пловдив” ЕООД, деловодство – 2 етаж в База 1, намираща се на ул. „Иван Вазов” №59, всеки работен ден от 09:00 часа до 15:00 часа в срок до 10 септември 2023 г. включително. За допълнителна информация – 032/654-800, 0883/22-45-62.

От лечебното заведения търсят и студенти по специалности от професионално направление „здравни грижи”, акушерки и медицински лаборанти за сключване на договор за стипендия с одобрените кандидати. След завършване на обучението от болницата гарантират сключването на трудов договор по съответната специалност. Телефонът за връзка е 0883 224 556; 0876 646 676.