Клиниката по хирургия на ИСУЛ отново работи с пълния си капацитет

От днес обновената Клиника по хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, чиято дейност временно беше ограничена заради планов ремонт, отново работи с пълния си капацитет. За това информират от лечебното заведение. Годишно през клиниката преминават 2000 пациенти.

Клиника по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е с дългодишни традиции в хирургичното лечение на заболяванията на стомаха, тънкото и дебелото черво, особено с онкологична насоченост. Лекуват се заболявания в аналната област, като се прилагат най-съвременните методики. Добре развита е жлъчната хирургия, включително с прилагане на миниинвазивни и перкутанни методи. В клиниката се оперират и заболявания на черния дроб и панкреаса. Извършват се оперативни намеси върху слезката, включително лапароскопски, припомнят от лечебното заведение.

Силно развита е хирургията на херниите, като се прилагат най-съвременните миниинвазивни методи.

Това е едно от малкото места, където се извършва оперативна намеса при ВЧЗ (Улцерозен колит и болест на Крон). От около 4 години в клиниката се прилагат бариатрични (метаболитни) операции при пациенти с морбидно затлъстяване. Силно застъпена е спешността в коремната хирургия – пациенти с кървене от гастроинтестиналния тракт и всички останали спешни състояния в хирургията, които представляват около 30% от случаите.

По повод обновяването на клиниката отец Венедикт от православния храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Иваняне отслужи тържествен водосвет за здраве – както на пациентите, така и на персонала на едно от най-натоварените звена в болницата.