Девети Национален Конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

Девети Национален Конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика ще се проведе в периода 27 – 29 октомври 2023 г. в Парк хотел Москва, гр София.

Тази година Конгресът отново ще е мултидисциплинарен и интегриращ интересите на невролози, неврохирурзи, съдови хирурзи, ангиолози, интервенционални специалисти, специалисти по образна диагностика и традиционно ще включва практическо обучение с демонстрация на интересни клинични случаи.

Ще се обсъждат актуални проблеми в областта на профилактиката, диагнозата и лечението на мозъчните инсулти, ендоваскуларно лечение при мозъчносъдови заболявания, новости в невросонологията и ултразвуковата диагностика, неврорехабилитация.

Важни дати и срокове:

Ранна такса – до 31 август 2023г.

Късна/онлайн такса – до 13 октомври 2023г.

Допълнителна информация за събитието можете да проследите на сайта на БАНМХ и сайта на NEW EVENT.

Регистрацията за събитието е отворена и можете да направите ТУК.