Автоимунни и психиатрични последствия за поколението на жени с алопеция ареата

Алопеция ареата (АА) е асоциирана с разнообразни автоимунни и психиатрични разстройства. Въпреки това, до момента не за изследвани дългосрочните последствия за поколението на майки, засегнати от АА. С цел установяването на риска за разнообразни автоимунни, атопични, ендокринни и психиатрични усложнения при децата на пациентки с АА, Lee et al.  провеждат ретроспективни популационно-базирано кохортно проучване,  събиращо информация от корейска здравна база данни. Участниците са майки с 3 и повече документирани посещения по повод АА и тяхното поколение, родено в периода 2003-2015г., както и здрави контроли, разпределени спрямо възраст, социално-икономически фактори и местоживеене. Анализът е проведен от юли 2022г до януари 2023г. 

Сред поколението се проследява за появата на следните заболявания за период от раждането но 31 декември 2020г: АА, алопеция тоталис (AT), витилиго, псориазис, възпалително-чревни заболявания (IBD),  ревматоиден артрит, атопичен дерматит, алергичен ринит, хипер- и хипотиреоидизъм, болест на Грейвс, тиреоидит на Хашимото, хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието, разстройство в настроението и тревожност.  

Анализирани са данни от 67 364деца, родени от общо 46 352 майки с АА и 673 640 контроли на 454 085 жени, незасегнати от АА. Рискът за АА (aHR, 2.08; 95% доверителен интервал [CI], 1.88-2.30), АТ (aHR, 1.57; 95% CI, 1.18-2.08), витилиго (aHR, 1.47; 95% CI, 1.32-1.63), атопични нарушения (aHR, 1.07; 95% CI, 1.06-1.09), хипотиреоидизъм (aHR, 1.14; 95% CI, 1.03-1.25) и психиатрични разстройства (aHR, 1.15; 95% CI, 1.11-1.20) е значително повишен при поколението на пациентки с АА. Сред тях 5088 деца на майки с АТ са със значително повишен риск от развитие на АТ (aHR, 2.98; 95% CI, 1.48-6.00) и психиатрични заболявания (aHR, 1.27; 95% CI, 1.12-1.44). Ето защо авторите предлагат лекуващите лекари да са запознати с коморбидитета при АА и да следят активно за неговите прояви в поколението на жени, засегнати от заболяването. 

Източник:

  1. Lee JY, Ju HJ, Han JH, et al. Autoimmune, Inflammatory, Atopic, Thyroid, and Psychiatric Outcomes of Offspring Born to Mothers With Alopecia Areata. JAMA Dermatol. Published online May 24, 2023. doi:10.1001/jamadermatol.2023.1261