Властта пак ще се опитва да се бори с недостига на лекарства

Подготвят се законови промени с цел повишаване на контрола и минимизиране на риска от недостиг на лекарства. Това каза министърът на здравеопазването Христо Хинков, цититан от БТА, по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване, на която беше изслушан по повод липса на лекарства за лечение на диабет и на ваксина за бебета, включена в  задължителния Имунизационен календар. Припомняме, че заявки за преодоляване на проблема бяха дадени и от предходните ръководни екипи в МЗ.

Предлаганите законови промени засягат търговията на едро с лекарствени продукти, паралелния внос с лекарства, усъвършенстване на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА), касаеща недостига и липсата на лекарствени продукти, търговията на дребно с лекарства, обясни министър Хинков. Той запозна членовете на комисията с предстоящи доставки на инсулини и ваксината за бебета. Ваксината вероятно в края на август или в началото на септември ще бъде доставена в страната, каза още министър Хинков.

Към момента на българския аптечен пазар липсват 392 лекарства по лекарско предписание, информира Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. По думите му те не могат да бъдат доставени в момента в аптеките и съответно пациентите нямат достъп до тях. От тези 392 лекарства 166 се изнасят, каза още Костов, цитирайки данни от списък, предоставен от Изпълнителната агенция по лекарствата. По думите му списъкът на изнасяните лекарства се увеличава всяка година. За антибиотиците никой няма информация какво количество е изнесено, внесено или налично в момента, посочи още Костов.

В момента 25 лекарства за лечение на диабет напълно липсват, като от тях седем са инсулини, посочи още Костов. От тези 25 лекарства 21 се изнасят, допълни той. Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България (СЕСПА) не може да бъде надежден източник и затова предлагаме да бъде променена, добави Костов.

Системата за верификация на лекарствата няма да реши проблема с недостига, каза Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз. И в момента може да се прави контрол по верификацията, въпросът е защо не се прави, допълни той.

Основните фактори, които влияят върху пазара, са системата на ценообразуване и реимбурсиране, високата стойност от 20 % на ДДС у нас, липсата на достатъчна дигитализация и прозрачност на системата и вертикализацията на сектора, каза заместник-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов.

Министерството публикува и проекта за промени в Закона за лекарствата в хуманната медицина.

С тях се предлагат промени в няколко основни насоки, касаещи:

  1. Търговията на едро с лекарствени продукти;
  2. Паралелния внос с лекарствени продукти;
  3. Усъвършенстване на Специализираната електронна система за проследяване и
    анализ на лекарствените продукти (СЕСПА), касаеща недостига и липсата на лекарствени
    продукти;
  4. Търговията на дребно с лекарствени продукти;
  5. Промени, свързани с административнонаказателните разпоредби

Предвижда се задължение за притежателя на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти да предоставя на Изпълнителната агенция по лекарствата чрез СЕСПА информация за физическите и юридическите лица, от които са получени лекарствените продукти доставени от тях на търговците на дребно с лекарствени продукти. Въвеждат се законови задължения за притежателя на разрешението за употреба да предоставя на ИАЛ чрез СЕСПА уведомленията за лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, както и информация за количествата лекарствени продукти, включени в ПЛС, които е планирал да достави. Също така вече и притежателите на разрешения за паралелен внос ще имат задълженията, които съществуват към момента за притежателите на разрешения за употреба/удостоверения за регистрация на лекарствени продукти. Сред тях е изискване писмено да уведомяват ИАЛ най-малко три месеца преди преустановяване напродажбите на лекарствен продукт, независимо дали е временно, или постоянно.