Ограничаване на ненужното назначаване на антибиотици при деца със синузит

Идентифицирането на деца с остър бактериален синузит, които биха извлекли терапевтична полза от антибиотици, от техните връстници с инфекции на горните дихателни пътища, е комплексен проблем за лекуващите лекари.  Shaikh et al. подбират 510 деца на възраст 2-5г. с кашлица, назален секрет или и двата симптома. Клиничните белези, които са критерии за включване в проучването, са продължителност на заболяването от 11 до 30 дни без подобрение, влошаване на симптомите след период на подобрение или новопоявила се висока температура 6-10 дни след първите клинични прояви. 

Децата с остро настъпило и тежко (включително висока температура ≥3дни) са изключени, както и тези с тежки хронични заболявания на горните дихателни пътища. Пациентите биват разпределени на случаен принцип да получат амоксицилин  (90 mg/kg) дневно през устата, покрит с клавуланова (6.4 mg/kg) разпределен по дози в рамките на 10 дни или да получат плацебо. На всички деца е направено микробиологично изследване на назофарингеален секрет в началото като специално внимание се обръща на наличието на  Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis.

При 67% секретът не е бистър, а при 71% микробиологичното изследване е положително по отношение на един от трите патогени. Между тези два показателя е намерена минимална корелация. Средният период до отшумяване на симптомите е 7 дни в антибиотичната група и 9 дни в плацебо групата. Сред децата с положителни микробиологични култури има намаляване средно с 2 точки на 40-точковата скала за тежест на симптомите, а при участниците на плацебо спадът е средно с под 1 точка. Сред децата с мътноват секрет не се отчита разлика между получилите антибиотик и плацебо.  

Получените резултати демонстрират, че приложението на антибиотик води до минимално облекчаване на симптомите дори при наличие на небистър секрет, а дори при показания, назначаването на антибиотична терапия не е в спешен порядък.

Източник:

  1. Shaikh N et al. Identifying children likely to benefit from antibiotics for acute sinusitis: A randomized clinical trial. JAMA 2023 Jul 25; 330:349. (https://doi.org/10.1001/jama.2023.10854. opens in new tab)