МЗ пусна втория списък с места за специализанти в здравеопазването

Министерство на здравеопазването обяви местата за специализанти в сферата на здравеопазването, финансирани от държавата. Те са описани в заповед на здравния министър проф. Хинко Хинков. Припомняме, ведомството обявява местата за специализанти в сферата на здравеопазването, финансирани от държавата два пъти годишно. Обучението по сега обявените места трябва да започне не по-късно от 31.10.2023 г.

От заповедта става ясно, че местата за бъдещите лекари по клинични специалности са общо 310. Медиците ще могат да се обучават или в болниците-бази за обучение или в структури, които сключват договор с бази, защото те самите не са такива. Това са центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, държавните психиатрични болници и други лечебни заведения, които нямат одобрение от министъра на здравеопазването за обучение по съответната специалност.

Най-много са обявените места за специалностите обща медицина, анестезиология и интензивно лечение, акушерство и гинекология.

Местата за специализантите по неклинични специалности са 19, а 11 за денталните лекари.

Със заповедта се определят и местата за специализанти по професионално направление “Здравни грижи”медицински сестри и акушерки.

Държавата подпомага по различни начини специализантите у нас. За класираните по клинични специалности за целия период на обучение се финансирана таксата за теоретично обучение и таксата за обучение по модули и раздели, които не могат да бъдат проведени в основната база за обучение. За тях се осигуряват и две минимални работни заплати месечно с дължимите осигурителни вноски. За неклиничните специалности и за бъдещите стоматолози държавата финансира само таксите за теоретично и практическо обучение.

Обявяването на местата, подпомагани от държавата, за бъдещи специалисти обаче не означава, че те със сигурност ще бъдат заети.

С цялата заповед може да се запознаете ТУК.