30 млн. лв. повече за спешна помощ заложени в държавния бюджет

След над 20 часа заседание парламентът одобри окончателно Бюджет 2023 година. Той е изчислен при дефицит от 3%.

“Бюджетът е в първоначално зададените параметри с 3% дефицит, със сериозна капиталова програма, с едно преразпределение от част от капиталовите разходи към допълнително заплащане, което парламентът направи в размер на около 300 милиона лева и с голяма част от фискалните мерки – запазени, така че да могат да се съберат приходите“, коментира финансовият министър Асен Василев.

В бюджета е заложен ръст от 30 милиона лева на предвидените средства за заплатите в Центровете за спешна медицинска помощ, както и за Регионалните здравни инспекции. Припомняме, че в последните седмици имаше редица протести на работещите в ЦСМП с искане за увеличение на възнагражденията. Увеличение ще има и за Центъра за асистирана репродукция, като то е в размер на 1 милион лева.

Ръст на заплатите се предвижда и за работещите в други институции и министерства.