Проучват употребата на изкуствения интелект във фармацията

Eвропейската лекарствена агенция публикува проект на документ, даващ насока за употребата на изкуствения интелект (ИИ) за безопасното и ефективно разработване, регулиране и употреба на лекарствата в хуманната и ветеринарната медицина.

Документът, който е отворен за обществено обсъждане, отразява принципите, свързани с прилагането на ИИ във всеки етап от създаването, проучването и регистрацията на лекарствата. Приложението на изкуствения интелект във фармацията е в няколко направления. То може да се използва за намаляване и прецизиране на използването на животински модели по време на предклиничните проучвания на новите терапии. При клинични изпитвания системите AI могат да се използват при подбора на пациенти въз основа на определени характеристики на заболяването или други параметри. Новите технологии се използват и най-вече за събиране на данни и техния анлиз, което е от ключово значение при подаването на информация на регулаторите при процедурите за разрешаване на медикаментите.

В етапа на разрешаване за пускане на пазара ИИ приложенията включват инструменти за изготвяне, превод или преглед на данни, които да бъдат включени в продуктовата информация за лекарството. Във фазата след разрешаване такива инструменти могат ефективно да подмогнат дейностите, касаещи лекарствената безопасност, докладването на нежелани събития и други.
Тази гама от приложения носи със себе си предизвикателства като разбирането на алгоритмите, техния дизайн и възможни отклонения, както и рисковете от технически повреди и по-широкото въздействие, което те биха имали върху навлизането на ИИ в развитието на медицината и здравеопазването, посочват от ЕМА.

Използването на изкуствен интелект в жизнения цикъл на лекарствения продукт трябва винаги да се извършва в съответствие със съществуващите правни изисквания, да отчита етиката и да гарантира надлежно зачитане на основните права, отбелязват още от там.