Специалисти предупредиха, че изоставаме с първичната профилактика на рака на маточната шийка

Специалисти отново се обединиха в мнението, че страната ни изостава с първичната профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) и ваксинацията срещу човешкия папилома вирус (HPV).

В Министерство на здравеопазването се състоя среща на членове на Коалиция HPV със зам.-министър Михаил Околийски, чийто ресор е общественото здраве, профилактика на заболяванията и промоция на здравето. Участниците в срещата направиха първи стъпки за съвместна работа за разширяване на ваксинопрофилактиката в България.

Зам.-министър Михаил Околийски заяви желанието на представителите на МЗ за диалог с Коалиция HPV и обясни, че „добрите идеи трябва да са подплатени с епидемиологични данни, финансови разчети и с приоритизиране на най-належащите нужди“. Той констатира, че ваксиналното покритие на момичетата от 10 до 12 г. е спаднало през годините от 10% до 1% по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ). „Това е голям проблем, защото всеки ден една жена в България губи живота си от РМШ. Преди да успеем да променим обществените нагласи към ваксинацията и отношението на ключови медицински специалисти, не би трябвало да инвестираме в нови подходи и нови таргетни групи, които да обхване Националната програма. Може да мислим за включване в бъдеще и на момчетата, защото заболяванията, свързани с HPV засягат и мъжкия пол, но основната ни цел сега трябва да бъдат младите момичета и разширяване на ваксиналното покритие“, посочи доц. Околийски.

Председателят на Българското дружество по медицинска вирусология проф. Радка Аргирова подчерта големия прогрес във ваксината срещу HPV и че тя на практика служи за превенция не само на рака на маточната шийка, но и на още осем заболявания, сред които рак на гърло, ларингс и бял дроб. Проф. Аргирова обясни нуждата да се обучат за това личните лекари, педиатрите, АГспециалистите и лекарите от РЗИ. „Трябва да преследваме голямата цел – профилактичният план да бъде разширяван, но и да отчитаме всяка малка цел, която постигаме“, добави вирусологът.

Илия Тасев от дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ обясни, че усилията на колегите му да въвеждат програми за профилактика срещат трудности, „тъй като резултатът от профилактиката ще стане видим едва след 15 години, а от здравеопазването сега се очакват краткосрочни резултати“. „Новата НPV-ваксина, насочена срещу 9 щама на човешкия папиломен вирус, ще бъде фокус на есенната ни информационна кампания. Нашите експерти от РЗИ ще правят обучения на деца и родители“, посочи Тасев.

Д-р Момчил Баев и д-р Антоанета Томова, началник отделение по медицинска онкология в Комплексен онкологичен център Пловдив, предложиха да започне навременна подготовка за новата Национална програма за профилактика, след изтичането на настоящата, така че в целевата група за ваксиниране да се включат момичета и момчета от 10 до 12 години, както и ваксинацията срещу HPV да стане задължителна за момичетата на 11 години. В отговор Илия Тасев обясни, че това ще струва от 12 до 15 милиона лева всяка година и че политиките в профилактиката по принцип са недофинансирани.

Проф. д-р Ивайло Търнев, председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“, изтъкна успехите на Национална мрежа на здравните медиатори за увеличаване на ваксиналното покрити сред ромската общност. „Обучения на здравните медиатори се правят от представители на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. На предстоящата на 30 ноември – 2 декември Национална среща на здравните медиатори сме предвидили специален модул „Превантивна медицина“ с лектори общопракитуващи лекари“, посочи той. Проф. Търнев обясни, че заплащането на личните лекари за поставяне на препоръчителна ваксина е обидно ниско и призова МЗ да работи за изравняване със заплащането на задължителни ваксини.

Д-р Христиана Бацелова, началник Хигиенно-епидемиологичен отдел, в УМБАЛ „Свети Георги“, предложи обученията по ваксинопрофилактика на лекари да се правят под егидата на Министерство на здравеопазването.

Д-р Радосвета Стаменкова от Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве обясни колко е трудно да се обърнат представите на родителската общност, която не е имала сексуално и здравно образование в училище и лесно се поддава на страхове.„Трябва да им обясним най-просто, че ваксината срещу HPV е добра и че върши работа не само за момичета, но и за момчета, а и за всяка възраст“, заяви тя.