ЕМА препоръча мерки за предотвратяване на недостига на антибиотици в ЕС

Действия за предотвратяване на евентуален недостиг на антибиотици в Европа препоръчаха Европейската комисия, ръководителите на агенциите по лекарствата (HMA) и Европейската агенция по лекарствата. Те излязоха със съвместни препоръки за действия за избягване на недостига на ключови антибиотици, използвани за лечение на респираторни инфекции за европейските пациенти през следващия зимен сезон. Насоките са разработени чрез Изпълнителната ръководна група по недостига и безопасността на лекарствените продукти (MSSG) и допълват процеса за разработване на списък на ЕС с критични лекарства. В тясно сътрудничество с държавите-членки на ЕС, Комисията ще предприеме оперативни последващи действия, включително, ако е необходимо, възможни съвместни обществени поръчки, съобщават от ЕМА.

С цел реагиране при извънредни ситуации активно ще се работи с притежателите на разрешения за търговия, за да се засилят мерките за увеличаване на доставките на някои интравенозни антибиотици, както и да се засили производството. Ранните действия преди есенния и зимния сезон трябва да дадат на производителите достатъчно време, за да гарантират, че разполагат с достатъчен производствен капацитет, за да отговорят на търсенията, посочват от ЕМА. От там напомнят да се поръчват лекарства както обикновено, без да се стига до презапасяване. Натрупването на лекарства може допълнително да натовари доставките и да причини или да влоши недостига, отбелязва от лекарствения регулатор.

От там апелират и за обществена осведоменост и разумна употреба. Антибиотиците трябва да се използват разумно, за да се поддържа тяхната ефикасност и да се избегне антимикробна резистентност. Медицинските специалисти имат ключова роля и антибиотиците трябва да се предписват само за лечение на бактериални инфекции. Те не са подходящи за лечение на вирусни инфекции като настинка и грип, за които не са ефективни. Препоръчват се също инициативи за повишаване на осведомеността на гражданите, допълват от ЕМА.