Патронажна грижа за бебетата вече 6 месеца и нови изследвания по Каса

Новородените бебета да имат право на безплатна патронажна грижа вкъщи в продължение на 6 месеца вместо досегашните 14 дни. Това става възможност с обнародвани промени в Наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. С тях Касата ще покрива и повече изследвания.

Според промените здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти, ще могат да се осъществяват 6 месеца, а не както досега – 14 дни.

С измененията се включват и нови видове изследвания в извънболничната медицинска помощ, които до настоящия момент не са покривани от НЗОК. Това касае изследвания от обхвата на медицинските специалности Клинична лаборатория и Клинична имунология.

В пакета дейности по медицинската специалност Клинична лаборатория това са:

  • маркери за сърдечна недостатъчност – Натриуретичен пептид (BNP) и фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNT);
  • сърдечен тропонин;
  • витамин D


Маркерите за сърдечна недостатъчност и сърдечен тропонин отразяват степента на увреда на сърдечния мускул в резултат на различни етиологични причини и са включени в международните препоръки за проследяване на лечението при сърдечна недостатъчност. Изследването на Витамин D е от значение както за деца във връзка с диагностично уточняване при рахит, така и при възрастни при диагностиката и проследяването на различни заболявания – остеопороза, заболявания на паращитовидните жлези, имунната система и др.

В пакета дейности по медицинската специалност Клинична имунология се включват:

  • Анти – dsDNA антитела
  • Панел АNА профил (nR, NP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, ScI70, PM-ScI100, Jo-1, CentrB, PCNA, dsDNA, Nucleosomes, His, ribP, AMA-M2, DFS70)
  • Определяне на антифосфолипидни антитела в серум – ИгГ клас
  • Определяне на антифосфолипидни антитела в серум – ИгМ клас

Изследванията се провеждат при диагностиката и проследяването на редица системни автоимунни и други заболявания.

Предлага се създаването на нова клинична процедура „Ендоваскуларно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им“ в Приложение № 8 „Клинични процедури“ на наредбата. С процедурата се създава алгоритъм за извършване на минимално инвазивно и минимално травматично ендоваскуларно лечение, с който се урегулира тази дейност и се осигурява достъп на повече пациенти до такъв вид лечение.

С промените се залагат и някои изменения в различни клинични пътеки.

Така например се включват нови дейности в Клинична пътека №7 “Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест” и Клинична пътека №8 “Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест”.
Промени има и в пътеката „Диагностика и лечение на левкеми” и други.

С всички промени може да се запознаете ТУК.