Ръст на децата с диабет тип 1 след COVID

За необичаен ръст в броя на децата и тийнейджърите по света, диагностицирани с диабет тип 1, след пандемията от Covid, предупреждават учени. Ново проучване, публикувано в списание JAMA Network Open, съпоставя данни от различни страни за повече от 38 000 млади хора, диагностицирани със заболяването по време на пандемията. Авторите описват увеличението на случаите на диабет като “значително”.

В систематичния преглед са анализирани данни от четиридесет и две проучвания, включващи 102 984 случайни случая на диабет. Мета-анализът на нивата на заболеваемост от диабет тип 1 включва 17 проучвания на 38149 младежи и показва по-висок процент на заболеваемост през първата година от пандемията в сравнение с предпандемичния период.

Проучването установява 14% ръст в случаите на диабет 1 сред деца през първата година от пандемията в сравнение с преди Covid. През втората година на Covid процентът се е повишил с около 27% спрямо нивата преди пандемията, информира BBC. Преди пандемията заболеваемостта от детски диабет тип 1 е нараствала с около 3% годишно.

Изследователите от университета в Торонто отбелязват, че част от увеличението в случаите може да се дължи на забавена и отложена диагностика по време на пандемията. Друга хипотеза е, че Covid може да предизвика автоимунна реакция при някои деца, която увеличава риска от развитие диабет. Предположение е и че „срещата“ с някои микроби в детството може да помогне за предпазване от редица състояния, включително диабет. В тази връзка според някои учени физическото дистанциране по време на Covid е довело до това, че много деца не са били достатъчно изложени на микроби и са пропуснали тази допълнителна защита.

Изключително важно е да установи дали има устойчива промяна в честотата на заболеваемост от диабет тип 1 и тип 2 при деца, тъй като това е фактор при планирането на здравните ресурси за педиатричните грижи при диабет, подготовката при бъдещи пандемии, здравни мерки и стратегии за имунизация, посочват авторите на изследването.