„Действай при диабет!“ – информационен сайт в подкрепа на пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2)

Act4Diabetes учи как да контролираме заболяването

Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim разработи Act4Diabetes – глобална онлайн платформа за повишаване на информираността за захарния диабет тип 2 (ЗДТ2). Сайтът е със съдържание изцяло на български език и дава подробна и полезна информация за симптомите, основните рискови фактори и връзката между диабета, сърдечносъдовите и хроничните бъбречни заболявания. Платформата акцентира и върху значението на регулярната комуникация между пациентите и медицинските специалисти.

Основното послание „Действай при диабет!“ окуражава пациентите да бъдат активни, информирани и отговорни към поддържането на контрола върху заболяването. Уебсайтът Act4Diabetes съдържа информация, създадена от медицински специалисти, която дава основни познания и подготвя пациентите и техните близки за предизвикателствата, пред които могат да бъдат изправени в хода на заболяването. Ранното разпознаване на симптомите и навременното диагностициране на заболяването дава възможност за овладяване на захарния диабет.

Как пациентите да получат максимална полза от прегледа при специалист?

Комуникацията с лекуващия лекар е важна част от контрола и лечението на заболяването. Пациентите със захарен диабет не трябва да се притесняват да споделят въпросите, които ги вълнуват, при срещите си със специалист. На Act4Diabetes могат да бъдат открити основни въпроси, които пациентите могат да зададат на лекуващия си лекар. Това могат да бъдат въпроси, свързани с възникването на здравословен проблем, промени в начина на живот, възможности за лечение, защо здравето на сърцето и бъбреците са важни и др. Въпросите имат за цел да подобрят комуникацията между пациентите и здравните специалисти и дават възможност за ранно диагностициране на диабета и навременно започване на необходимото лечение.

Защо сърцето и бъбреците са важни?

Сърцето и бъбреците са два от най-важните органи в човешкото тяло и са свързани помежду си. Те функционират заедно и здравословните проблеми при един от тях често засягат и другия.1 Данните сочат, че при хората със захарен диабет тип 2 съществува четирикратно по-голяма вероятност от възникване на сърдечносъдово заболяване в сравнение с хората без захарен диабет, а при близо 1 от 3 пациенти се наблюдава хронично бъбречно заболяване.2,3 Когато хората мислят за захарен диабет тип 2, защитата на сърцето не е първото нещо, за което се сещат. А това не трябва да е така, защото въпреки напредъка в лечението, сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смърт при захарен диабет тип 2. При повече от половината пациенти със захарен диабет настъпва преждевременна смърт, именно поради сърдечносъдово заболяване.4,5 При захарен диабет съществува удвоен риск от възникване на сърдечна недостатъчност (СН). Този риск е два пъти по-висок при мъжете и петкратно повишен при жените.6 Ето защо разпознаването на симптомите на сърдечносъдовите заболявания е важна част от цялостното лечение и контрол на захарния диабет тип 2.

Бъбреците също имат ключова роля – основната им функция е да премахват отпадните продукти и излишното количество вода от кръвта чрез урината. Захарният диабет може да увреди кръвоносните съдове в бъбреците и с времето да доведе до хронично бъбречно заболяване.7 Защитата на бъбреците и поддържането на здравето им са от съществено значение за общото здравословно състояние, затова е важно пациентите да могат да разпознават навреме симптомите на хроничното бъбречно заболяване.

Информационният уебсайт Act4Diabetes дава възможност на пациентите и техните близки да проверят доколко са изложени на риск от сърдечносъдови или бъбречни заболявания. Инструментът за оценка на риска позволява на всеки потребител в реално време да получи насоки за действие и за подобряване на начина си на живот в няколко лесни стъпки.

Диабетът е хронично заболяване, което изисква постоянно поддържане на контрол и затова активността на пациентите е от изключителна важност. Ранната диагностика и правилното управление на захарния диабет могат да предотвратят появата на усложнения като сърдечносъдови заболявания, инсулт, бъбречни заболявания и слепота. Чрез Act4Diabetes пациентите имат възможността да получат информация как биха могли да намалят риска от развитие на тези усложнения и да подобрят качеството си на живот.

Инициативата цели да насърчи хората със захарен диабет тип 2 и техните близки да поемат активна роля в грижата за здравето си. Платформата предоставя ясно, достъпно съдържание на български език, което е налично и офлайн при сваляне на информационните брошури от сайта.

С помощта на Act4Diabetes пациентите биха могли да имат по-здравословен и пълноценен живот въпреки диагнозата си.

Boehringer Ingelheim

Мисията на Boehringer Ingelheim е да открива и проучва революционни терапии, които трансформират живота днес и за поколения напред. Като водеща научноизследователска биофармацевтична компания, Boehringer Ingelheim създава добавена стойност чрез иновации в области с големи неудовлетворени медицински нужди. Компанията е основана през 1885 г. като фамилна собственост и като такава предприема действия в дългосрочна перспектива. Повече от 53 000 служители на компанията работят усилено в хад 130 държави по целия свят за двата бизнес-сегмента: „Фармацевтични продукти за хуманната медицина“ и „Здраве за животните“.

Научете повече на: www.boehringer-ingelheim.com.

Източници:

  1. National Kidney Foundation. The Heart and Kidney Connection. (Accessed August 2021). 1 p. https://www.kidney.org/atoz/content/heart-and-kidney-connection
  2. John Hopkins Medicine. Diabetes and Heart disease (Accessed September 2021)
  3. Centers of Disease Control and Prevention. Diabetes and Chronic Kidney Disease (Accessed September 2021)
  4. John Hopkins Medicine. Diabetes and Heart Disease. What causes cardiovascular disease?. 2 p. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/diabetes/diabetes-and-heart-disease
  5. Einarson et al. Cardiovasc Diabetol (2018) Jun 8;17 Prevalence of cardiovascular disease in type 2 diabetes: a systematic literature review of scientific evidence from across the world in 2007-2017
  6. Kenny H et al. Heart Failure in Type 2 diabetes mellitus (2019). Circulation Research Available at: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.118.311371
  7. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Diabetic Kidney Disease. What is diabetic kidney disease?. 1 p. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/diabetic-kidney-disease