Ефект на диетата с елиминиране на 6 хранителни групи при еозинофилен езофагит

Еозинофилният езофагит (ЕЕ) представлява хронично възпалително заболяване, което би могло да доведе до фиброза при неправилно лечение. При малките деца ЕЕ се проявява с хранителни разстройства, повръщане и коремна болка, а при подрастващите и възрастните основните симптоми са дисфагия и трудно придвижване на чревното съдържимо по хода на ГИТ. Лечението често е субоптимално и се състои от строг хранителен режим, инхибитор на протонната помпа във високи дози, кортикостероиди и дупилимаб. 

В рамките на многоцентрово проучване Kliewer KL et al. разпределят на случаен принцип 129 здрави възрастни с ЕЕ към диета с елиминиране на 1 хранителна група (1FED; изключване на млечни продукти) или с елиминиране на 6 хранителни групи (6FED; с изключване на млечни продукти, пшеница, яйца, соя, риба и морски деликатеси, фъстъци и други ядки). На шестата седмица около 40% от пациентите от всяка група са с хистологична ремисия на ЕЕ. Сред 11-те неповлияли се от 6FED, 9 получават флутиказон и постигат ремисия. Сред 21 неповлияли се от 1FED, при 9 се установява подобрение след допълнителни 6 седмици със спазване на 6FED.

Коментар:

Резултатите от проучването потвърждават, че пациентите с ЕЕ срещат трудности със спазването на 6FED, а самата диета води до ремисия при по-малко от половината пациенти. При болните с инициатива да се подложат на рестриктивен режим, 1FED е разумна отправна точка. За съжаление, скарификационните и кръвните тестове не дават ориентация относно потенциалните тригери.  

Източник:

  1. Kliewer KL et al. One-food versus six-food elimination diet therapy for the treatment of eosinophilic oesophagitis: A multicentre, randomised, open-label trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2023 May; 8:408. (https://doi.org/10.1016/S2468-1253(23)00012-2. opens in new tab)
  2. Attwood SE. Bringing dietary therapy for eosinophilic oesophagitis under scientific scrutiny. Lancet Gastroenterol Hepatol 2023 May; 8:392. (https://doi.org/10.1016/S2468-1253(23)00041-9. opens in new tab)