Броят на възрастните с диабет в света ще се удвои до 2050 г.

Броят на възрастните, живеещи с диабет в световен мащаб, ще се удвои до 2050 г. Това сочи изследване, констатациите от което са публикувани в списанията The Lancet и The Lancet Diabetes & Endocrinology. Според авторите му основните фактори за това ще са нарастващите нива на затлъстяване и разширяващите се неравенства в здравеопазването в цял свят.

Новите оценки прогнозират, че броят на хората със заболяването ще нарасне от 529 милиона през 2021 г. до повече от 1,3 милиарда през 2050 г. Нито една държава не се очаква да регистрира спад в нивото на диабет през следващите 30 години.

Увеличаването на разпространението на заболяването (от 529 милиона през 2021 г.) се очаква да се дължи на ръста в броя на хората с диабет тип 2, което от своя страна ще бъде причинено от увеличаване на разпространението на затлъстяването и от демографски промени. През 2021 г. диабет тип 2 представлява 90% от всички случаи на диабет. По-голямата част от това бреме се дължи на социални рискови фактори – като висок ИТМ (индекс на телесната маса), употреба на тютюн, употреба на алкохол, ниска физическа активност, екологични и професионални рискове.

Диабетът остава една от най-големите заплахи за общественото здраве на нашето време и се очаква да нараства изключително много през следващите три десетилетия във всяка страна, сред всяка възрастова група и пол, представлявайки сериозно предизвикателство за здравните системи в световен мащаб“, каза д-р Шивани Агарвал от Здравната система Монтефиоре и Медицинския колеж Алберт Айнщайн в Ню Йорк.

На този фон ООН прогнозира, че до 2050 г. световното население ще бъде около 9,8 милиарда души. Това предполага, че средно дотогава между един на всеки седем и един на всеки осем души ще живее с диабет.

„Диабет тип 2, който съставлява по-голямата част от случаите на диабет, е до голяма степен предотвратим и в някои случаи потенциално обратим, ако бъде идентифициран и контролиран на ранен етап от хода на заболяването. Въпреки това, всички доказателства сочат, че разпространението на диабета се увеличава в световен мащаб, главно поради нарастването на затлъстяването, причинено от множество фактори“, посочват авторите на изследването.

Те предупреждават, че хората от маргинализирани общности е по-малко вероятно да имат достъп до основни лекарства като инсулин и имат по-лош контрол на кръвната захар, по-ниско качество на живот, както и намалена продължителност на живота. В изследването се отбелязва още, че пандемията от COVID e засилила неравенството по отношение на диабета в световен мащаб. Хората с диабет са два пъти по-склонни да развият тежка инфекция с Covid-19 и да умрат от него в сравнение с тези без диабет, особено сред малцинствените етнически групи.