Временен мораториум за нови болници ще предложи министър Хинков

Мораториум над откриването на болници в страната до утвърждаване на нова Национална здравна карта ще е един от приоритетите на министъра на здравеопазването Христо Хинков, стана ясно от първото му участие пред членовете на ресорната парламентарна комисия. Според проф. Хинков настоящата карта не изпълнява основната си функция, а именно да представя реалната картина на здравните потребности в сектора – мнение, което споделят редица експерти.

„Здравната карта във вида, в който е изработена сега, не отговаря за целите, за които е създадена. Тя е основана на принцип, който не ни дава яснота с колко изпълнителя на болнична помощ можем да сключим договор, защото е основана на брой легла“, заяви д-р Хинков, посочвайки, че е нужно да се промени принципът й.

В същото време, по думите му, роенето на лечебни заведения в страна снижава качеството на предлаганите услуги и увеличава доплащането от страна на пациентите, което в момента надхвърля 45%. В изказването си, в което представи своите приоритети начело на МЗ, проф. Хинков, подчерта, че финансовият ресурс, който разпределя Здравната каса е един, а болниците стават все повече. Проблемът с роенето на новите лечебни заведения е проблем, който всички вие знаете“, обърна се той към членовете на комисията. Според здравния министър е нужно да се направи преглед на цялото законодателство в здравната сфера и да се създаде възможност, дори едно лечебно заведение да отговоря на изискванията за сключване на договор с фонда, Касата да може да му отказва такъв при липса на достатъчно ресурс. Припомняме, в момента практиката, с която масово се откриват нови болници у нас, е чрез разкриване на нова структура към нов адрес на вече съществуваща болница. По данни на НСИ към края на миналата година болниците в България са 319, като 203 от заведенията са публични (държавни и общински), а 116 – частни.

„Очевидно има системен проблем по отношение на това, че един директор на болница може да получава 15 до 20 пъти повече от един млад лекар в същата болница. В същото време може болницата да е държавна и да е на загуба. Един от приоритетите ми ще бъде да направя анализ на всички болници, като започна от областните болници. Картината е шарена – има болници, които са на печалба, има болници, които са управлявани зле като тази в Котел“, заяви той. Става дума за Специализираната болница за рехабилитация в Котел спря приема на пациенти от 1 юни поради невъзможност да предоставя медицински услуги след масово напускане на служители.

„Въпросът е системен и въпросът е защо по легитимен начин един директор на държавна болница може да бъде милионер. По легитимен начин, без да краде – някъде има проблем в самата система на заплащане и това е въпрос на анализ. Не е въпрос за кражба, а на някаква недостатъчност в самата процедура по заплащане“, коментира проф. Хинков.

Сред останалите приоритети на новия министър е въвеждането на профилактичен календар за рисковите групи и изнасяне на повече изследвания в извънболничната помощ. Това по думите на проф. Хинков ще обърне пирамидата в сектора към извънболничната медицинска помощ. Той се обяви и за критерии за качество на оказаната медицинска помощ, както и оценка на клиничните пътеки, които според него в момента не отразяват състоянието на пациента. „В момента няма коефициенти за коморбидност и тежест на самото заболяване“, каза той. „Необходимо е да имаме ясни критерии за това как болницата си е свършила работата. Нашата медицинска помощ е фрагментирана и отделните етапи на лечение в нея не кореспондират със състоянието на самия пациент“, коментира още проф. Хинков.

Цел на екипа му ще са и мерки за повишаване на заплатите на медицинските специалисти.

Здравният минисър се спря и на необходимостта от облекчаване на специализацията на младите лекари, посочвайки, че определени специалности са атрактивни, а други са с дефицит на кадри.

Проритет на здравния министър ще е изготвянето на промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина с цел преодоляване на недостига на лекарствени продукти, какво и нови правила, свързани със списъка за забранени за износ лекарства.

Изграждането на центрове за психично здраве във всеки областен град, както и проектът за изграждането на Националната детска болница, създаване на центрове на лекуване на мозъчно-съдови заболявания или т. нар. stroke центрове, изграждането на система за спешна медицинска помощ по въздуха ще са сред другите основни приоритети на екипа на проф. Хинков.

Здравният министър не пропусна и проблема със застаряването на работещите в сектора, посочвайки, че са нужни спешни действия в тази насока. Застрашително застарява целият персонал в здравеопазването – без лекари, без сестри – просто няма какво да говорим за здравеопазване, каза той. Според него е нужно да се увеличи държавната поръчка за прием на лекари и медицински сестри в страната.

Полина Тодорова