Флавоноиди и субективен когнитивен спад

Консумацията на флавоноиди, съдържащи се в редица растения, би могла да повлияе когнитивните процеси. С цел оценка на това дали приетите с диетата флавоноиди са асоциирани със субективен когнитивен спад (СКС), Yeh et al. правят ретроспективен анализ на данни на 49 493 участнички от Nurses’ Health Study (NHS) и на 27 842  участници от Health Professionals Follow-up Study (HPFS). Флавоноидите включват флавоноли, флавони, флаванони, флаван-3-оли, антоцианини, полимерни флавоноиди и проантоцианини. Дългосрочният среден прием на флавоноиди е оценен от полуколичествени анкети, проведени в периода между 1984г. и 1986г. и повтаряни на всеки 4 години. Субективният когнитивен спад е оценен също с анкетен метод между 2008г. и 2014г. 

Средната възраст на участничките от NHS е 48г., а на участниците от HPFS- 51г. Първата оценка на СКС е на средна възраст 76г. при NHS и 73г. при HPFS. И в двете проучвания, общите флавоноиди и всички техни класове са в обратна корелация със СКС. След взимане предвид на допълнителни фактори, свързани с хранителния режим, тази връзка остава статистически значима в кохортата от  NHS, но се регистрира само при общите флавоноиди, флавоните и флаваноните при участниците от HPFS. При съпоставяне на най-високата и най-ниската пета по отношение на приема на флавоноиди, най-ясна асоциация се регистрира при флавоните и при флаваноните. Флаваноните са независим предиктор на СКС, а флавоните са с най-стръмна крива на зависимостта доза-отговор и в двете проучвания. Боровинките, ягодите, ябълките, портокаловият сок, сокът от грейпфрут, бананите, лукът, чаят, прасковите, карфиолът, брюкселското зеле, марулята и картофите са независимо асоциирани със СКС.

Коментар:

Приемът на богата на растения диета с флавоноиди би могла да допринесе за когнитивното здраве и е необходимо да бъде препоръчвана от лекарите. Бъдещите изследвания по въпроса ще включват неврофизиологични изследвания и когнитивни биомаркери с цел определяне на силата на намерените асоциации. 

Източник:

  1. Yeh T-S et al. Long-term dietary flavonoid intake and subjective cognitive decline in US men and women. Neurology 2021 Jul 28; [e-pub]. (https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000012454)