Предстои XIII Научна конференция по онкология

Предстои XIII Научна конференция по онкология, която ще се проведе в периода 16-18 юни в “Гранд хотел Пловдив”.
 
Събитието се превърна в една успешна и дългогодишна традиция, чиято мисия е да посрещне интереса и нуждите от нови знания на своите участници и да представя най-интересното, полезното и актуално от света на онкологията, посочват организаторите.
 
Продължавайки традицията и тази година конефренцията ще предостави разнообразни и интересни доклади, актуални данни и проучвания, както и клинични случаи в областта на онкологията.

Основните теми, които ще се разглеждат на форума, ще са:

 • Епидемиология на рака – организация, превенция и контрол
 • Молекулярна онкология – лабораторно – диагностични аспекти, лечение
 • Генетика
 • Имуноонкология – лабораторно – диагностични аспекти, лечение
 • Образна диагностика
 • Нуклеарна медицина
 • Хирургично лечение
 • Лъчелечение
 • Медикаментозно лечение, проследяване на ефекта, оценка на здравни технологии и фармакоикономика
 • Грижи, качество на живот и медицинска експертиза в онкологията
 • Организация на здравеопазването и онкологични заболявания – проблеми и предизвикателства
 • Вария


Нека заедно да създадем една успешна работна среда, която да даде възможност на специалисти от цялата страна да се срещнат и да обменят полезен и ценен опит от ежедневната си практика и да се допринесе за по-нататъшно развитие на специалността в България, допълват те.

С програмата на събитието може да се запознаете ТУК.