Напредък с детската болница и проекта за помощ по въздуха отчете служебният кабинет

Напредък в изграждането на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца, както и в проекта за Спешна медицинска помощ по въздуха, обособи като успехи в сферата на здравеопазването служебното правителство, което днес прие отчет за работата си в изминалите четири месеца.

“Бяха изтощителни десет месеца”, заяви премиерът Гълъб Донев, който откри извънредното заседание, на което представи отчета. Макар и обявен за период от последните четири месеца, на практика екипът на Донев, почти без промени в състава, е начело на страната за период от 9 месеца в две служебни правителства.

Върнахме центъра за вземането на решенията там, където е неговото място – в България”, заяви служебният премиер Гълъб Донев в рамките на отчета за работата на кабинета си.

„Реално започна създаването на спешна медицинска помощ по въздуха на територията на Република България“, заяви той.

Като друг успех Донев определи и избора на терен за националната детска болница.

„Служебното правителство полагаше последователни усилия за укрепване на човешкия капитал на нацията посредством мерки в сферата на здравеопазването, образованието, спорта, физическото възпитание и културата. Реален е напредъкът по изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца. Всички предвидени от закона за възлагане и изработване на проект за подробен устройствен план и изменение на плана за регулация бяха осъществени в срок и проектът е одобрен. Предстоят дейности по премахване на стари сгради на определения терен. Подписано е споразумение с ЕИБ за извършване на оценка и анализ на търсенето и потребностите“, каза премиерът.