Диагностика и лечение на есенциалната хипертония в педиатричната популация

Американската асоциация по сърдечно-съдови болести (AHA ) излезе с публикация относно диагностиката и лечението на първичната хипертензия в педиатричната популация. Текстът е публикуван в сп. Hypertension. Според Falkner et al. първичната или есенциална хипертензия засяга до 5% от подрастващите в САЩ и по света. Американската академия на педиатрите  (AAP) и Европейското дружество за лечение на хипертонията дефинира заболяването като измерено артериално налягане на и над 95-тия персентил от нормалното за възрастта. 

Според AAP за хипертензия се смята стойност на артериалното налягане (АН) над 130/80 mm Hg на 13-годишна възраст; за Европейското дружество за лечение на хипертонията тази стойност е 140/90 mm Hg след 16-годишна възраст. 

Работната група от AHA смята за оптимална цел на лечението стойности на АН <120/80 mm Hg при юноши и девойки, навлизащи в зряла възраст. Експертите препоръчват на лекуващите лекари да използват базирани на доказателствата методи за измерване на АН с аускултаторен или осцилометричен метод. 

В случай, че първото измерване на АН е извън нормата се препоръчва ново такова с аускултационен метод в рамките на същата консултация като последваща такава се назначава в близките седмици. 

Поради непостоянния характер на стойностите на АН дори в рамките на една консултация, добрата практика установява измерване на АН до три пъти и за окончателна стойност да се сметне средната от второто и третото измерване, освен ако първото е в нормални граници. Допълнителна информация би могла да бъде получени с 24-часов амбулаторен мониторинг. 

Сред подлежащите на модификация рискови фактори в детската възраст са затлъстяване, застоен начин на живот, непълноценен хранителен режим и безсъние. 

Според авторите, от ключово значение е ранното разпознаване и диагностиката на повишеното АН при децата, както и провеждането на клинични проучвания за оценка на терапията. 

Източник:Falkner B, Gidding SS, Baker-Smith CM, Brady TM, Flynn JT, Malle LM, South AM, Tran AH, Urbina EM; American Heart Association Council on Hypertension; Council on Lifelong Congenital Heart Disease and Heart Health in the Young; Council on Kidney in Cardiovascular Disease; Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Pediatric Primary Hypertension: An Underrecognized Condition: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension. 2023 Mar 30. doi: 10.1161/HYP.0000000000000228. Epub ahead of print. PMID: 3699471