УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ организира медицинска симулация на бронхоскопско изследване за студенти

Бронхологичното отделение на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ организира медицинска симулация на бронхоскопско изследване за студенти. Тя ще се проведе на 26 май.

Симулацията ще бъде под формата на курс „Първи стъпки в бронхологията“ с теоретично и практическо обучение за основните бронхоскопски техники. Обучението ще протече чрез интерактивни лекции и симулационни обучителни сесии в часовете 08.30-10.30 ч.. Адресът е бул. “Акад. Ив. Ев. Гешов” 19 – (входът е от към ул. „Хан Пресиян“).

Студенти от Асоциацията на студентите по медицина в България ще могат да наблюдават бронхоскопия на живо на реален клиничен случай и да тренират собствените си практически умения на манекен за медицинска симулация.

Проф. Димитър Костадинов, ръководител на отделението, и доц. Николай Янев ще споделят своите знания и умения, в следствие на което студентите ще бъдат запознати с :

  • Оборудването за провеждане на бронхоскопия (флексибилна и ригидна);
  • Показания и противопоказания за провеждане на бронхоскопско изследване;
  • Анестезия, седация, толерантност и странични ефекти;
  • Анатомични находки: горни и долни дихателни пътища;
  • Провеждане на диагностични и терапевтични ендоскопски процедури;

Бронхологичното отделение в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”  е единственото звено в страната ни, където могат да се прилага широка гама от бронхологични диагностични и терапевтични процедури при възрастни и деца, включително новородени, с различни заболявания на белия дроб, медиастинума, плеврата и гръдната стена, под обща и локална анестезия, с флексибилна и/или ригидна техника.

Годишно там се извършва бронхоскопска диагностика и терапия на повече от 1800 пациенти: щипкова и фиброщипкова биопсия, четкова и катетър-биопсия, бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ), трансбронхиална пункционна иглена биопсия (ТБПИБ),  трансбронхилна белодробна биопсия (ТББ), ендобронхиална лазерна терапия и електрокаутеризация, балонна дилатация при стенози, поставяне и смяна на трахеобронхиален стент, фотодиагностика и фототерапи на белодробен карцином, ендоскопска обем редуцираща терапия, ендоскопско затваряне на бронхоплеврална фистула, отстраняване на чуждо тяло от трахея и бронхи,  отстраняване на тъкан от трахея и бронхи с ригидна техника и др.

Заедно с ендоскопските техники в отделението може да се направи и трансторакална тънкоиглена биопсия (ТТАБ) и режеща (True-cut) биопсия на формации в медиастинума, гръдната стена, белия дроб и плеврата, под ехографски, СТ или рентгеноскопичен контрол.