45 млн. лв. предвидени за дофинансиране на големия проект за спешна помощ

Големият проект за обновяване на структурите на спешна помощ в страната ще бъде дофинансиран с над 45 милиона лева. Това заявяват в отговор на въпрос на Medical News от Министерството на здравеопазването. Припомняме, става дума за проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020“. Чрез него трябваше да се доставят 400 нови и оборудвани линейки, както и да се обнови и модернизира сградния фонд в 237 спешни структури. Стойността на проекта бе за над 163 милиона лева, но поради забавянето и увеличените цени на материалите той ще бъде дофинансиран с 45 279 000 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет за 2023 г., уточниха за медията ни от здравното министерство. Припомняме обаче, че все още държавният бюджет не е окончателно приет.

Проектът бе стартиран през 2014 година, като първоначално бе заложен за реализация до 2020 година, но впоследствие бе удължен до края на 2023 година.

Миналата година предходното ръководство на МЗ в лицето на проф. Асена Сербзова обяви, че по проекта са извършени изключително малко ремонтни дейности, като същевременно не са залагани срокове за изпълнение. Тогава стана ясно и че заради липсата на заложени по-рано изисквания на етапите в проекта, на контрол по тях, както и на увеличените цени на материалите съществува риск заложените ремонтни дейностни, както и изграждането на нови спешни филиали по места да не бъде осъществено със средствата по програмата. Впоследствие служебният здравен министър д-р Асен Меджидиев коментира, че  проектът е бил неглижиран в последната година, а забавянето се дължи на безхаберие от няколко правителства.

От отговора на МЗ сега става ясно, че са завършени ремонтните и строителните дейности в по-малко от половината заложени по проект общо 237 обекта. Приключили са строително-ремонтните дейности и са въведени в експлоатация 30 обекта от системата на спешна помощ, а в кратки срокове предстои въвеждане в експлоатация на 10 други. Също така, в 60 обекта са стартирали строително-ремонтните дейности, уточняват от МЗ. От там допълват, че строителството на сключените през 2023 година договори е в етап на подготовка на документация и стартиране на процедурата. По проекта е закупена и доставена цялата медицинска апаратура в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ в страната.

От МЗ коментират, че изпълнението на дейностите на проекта е продължило и по време на разразилата се в световен мащаб пандемия от COVID-19. „Екипите на спешната медицинска помощ в страна бяха на първа линия за пациентите, нуждаещи се от лечение. Лечебните заведения в спешен порядък увеличаваха броя на леглата и осигуряваха допълнителни помещения за обособяване на COVID зони, необходими за лечение на болни от COVID-19. Значително увеличената инфлация създаде сериозен проблем с извършването на строително-монтажните дейности по сключените договори с изпълнителите, свързан с отказ от започване или довършване на работата поради повишените цени на материалите и труда в строителния сектор“, заявяват от там.

От ведомството допълват, че с осигурените допълнителни средства от националния бюджет за дофинансиране на проекта е постигната възможност за изпълнение на всички заложени дейности, поради което към момента проектът остава за реализиране в пълен обем. От МЗ отбелязват и че поради мащабността и значимостта му, както и предвид приключването на цялата оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., той е под постоянен надзор от страна на Управляващия орган на ОПРР, като периодично се разглежда напредъкът в изпълнението и се анализира наличието на рискове.

В отговор на въпроса дали проектът ще бъде изпъленен в срок, от МЗ заявиха, че Министерството на здравеопазването, както и всички заинтересовани страни, включително Управляващият орган на ОПРР, полагат големи усилия дейностите по проекта да бъдат реализирани качествено и в срок, с цел подобряване на достъпа до предоставяната спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

Полина Тодорова