Близо 90 нови терапии, сред които за тежки заболявания, одобрени от ЕМА през 2022 г.

Близо 90 нови терапии в хуманната медицина са получили разрешение за употреба през 2022 година. Това става ясно от годишния доклад на Европейската агенция по лекарствата за изминалата година (ЕМА). От тях 41 са с ново активно вещество, което преди това не е било разрешавано в ЕС.

Одобрените медикаменти са в различни терапевтични области. Сред тях е първото лекарство за предотвратяване на респираторен синцитиал вирус (RSV) на долните дихателни пътища заболяване при новородени и кърмачета, генна терапия за лечение на възрастни пациенти с три подтипа на Неходжкинов лимфом, първата генна терапия за лечение на тежки и умерено тежка хемофилия B при възрастни. Разрешение е получила и монотерапия за лечение на възрастни пациенти с увеален меланом, медикамент за лечение на рецидивиращи и рефрактерни множествени миеломи при възрастни, терапия, прилагана при вирус на Епщайн-Бар, както и първият медикамент за лечение на възрастни и педиатрични пациенти с Болестта на Niemann-Pick (NPD) – болест на липидно натрупване което е резултат от дефицит на лизозомния ензим кисела сфингомиелиназа. Одобрение е получило и първото лечение при деца с прогероиден синдром – рядко генетично заболяване, което причинява преждевременно стареене и смърт.

През изминалата година ЕМА е допуснала и 90 разширения на показанията за употреба на различни медикаменти, сред които 37 за педиатрична употреба. Комитетът по лекарствените продукти в хуманната медицина (CHMP) e дал отрицателна оценка за три медикамента през 2022 година, е посочено още в анализа.

През 2022 г. COVID-19 пандемията продължи да се развива и да поставя нови предизвикателства. Чрез EMA бяха добавени нови терапевтични препоръки, нови ваксини и възможности за лечение, отбелязват още от агенцията в годишния си доклад. През 2022 г. бяха разработени адаптирани иРНК ваксини за удължаване на имунния отговор при ваксинирани хора срещу по-широк кръг от честите мутации на вируса. Четири двувалентни ваксини, всяка от тях, насочени към оригиналния щам и мутация на варианта Омикрон, бяха препоръчани на да се използва при хора, които са получили поне първичен курс на ваксинация срещу COVID-19, допълват още от агенцията. В допълнение към работата по интегрирането на нови варианти на вируса, EMA също успя да препоръча предоставяне на няколко разширения на показанията за съществуващите ваксини срещу COVID-19 сред по-млади популации, след задълбочена оценка на подкрепящите доказателства.

Като предизвикателство от агенцията определят и избухването на огнища от маймунска шарка и насочването на услията в отговор на обявената глобална извънредна ситуация. Припомня се и че Европейската агенция по лекарствата одобри използването на ваксината Imvanex срещу дребна шарка при хора, за да разшири употребата ѝ срещу разпространението на маймунска едра шарка.