Създават Център за спешна помощ по въздуха

Създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздух предлага служебният здравен министър д-р Асен Меджидиев с проект на Постановление на Министерския съвет. Новата структура ще отговаря за цялостната координация на оказване на въздушна помощ, се разбира от него.

Центърът ще отговаря за оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица на място и по време на транспортирането, осигуряване на медицински специалист или екип при извършване на въздушен транспорт на донори на органи и на органи, предназначени за трансплантация, кръв и кръвни съставки. Той ще отговаря и за осигуряване на медицински специалисти при извършване на въздушен транспорт за нуждите на Министерството на здравеопазването, координация на дейностите по предоставяне на транспорт по въздух, както и при възникнала нужда от специализиран въздушен транспорт.

След като получи одобрение от министъра, центърът ще се използва и като база за обучение на специализанти по спешна медицина и продължителна квалификация.

Центърът ще включващ в структурата си 4 бази за оказване на спешна помощ по въздух и те ще в София, Долна Митрополия, Варна и Безмер.

В доклада си към проекта здравният министър припомня, че системата за спешна медицинска помощ в България включва 28 центъра за спешна медицинска помощ, като посочва, че са налице различия както в рамките на районите на обслужване на един ЦСМП, така и между отделните области на страната. Те се дължат на особеностите на географското местоположение и пътната инфраструктура, като съществува известна неравнопоставеност на населението по отношение на времето за достъп до спешна медицинска помощ, която съгласно европейските стандарти е най- ефективна, ако бъде оказана в рамките на до 20 минути от инцидента, отбелязва той.

Около 15% от населените места са с време за достъп в диапазона над 30 минути, при които оказването на адекватна медицинска помощ при спешни състояния е силно затруднено. Проблемен елемент от транспорта на спешната медицинска помощ е въздушния санитарен транспорт за оказване на медицинска помощ. Към момента той се осигурява от министерство на отбраната, като се определят условията и реда за ползване на военни въздухоплавателни средства за медицинска евакуация. За сравнение, в европейските държави има съвременен подход – създадена е сериозна организация на санитарна авиация за оказване на спешна медицинска помощ на населението /HEMS/, която функционира в съответствие на общопризнати и утвърдени европейски стандарти и нормативи, допълва д-р Меджидиев.

От проекта става още ясно, че за да заработи центърът, спешно са нужни 68 кадри. В новата структура ще работят стационарни диспечерски екипи, които ще са ангажирани в координационната централа и мобилни спешни екипи, съставени от реанимационни екипи, лекарски екипи, долекарски и домедицински екипи.

В предложението е посочено още, че след направен анализ за създаването на новия център, ще са необходими допълнителни средства в размер на 8,5 милиона лева, като 6, 8 милиона от тях ще са нужни за обезпечаването на възнагражденията на служителите в годишен размер.

Припомняме, първият хеликоптер за оказване на спешна медицинска помощ трябва да се достави до 15 декември, а останалите пет до 2025 г. До 21-ви април Министерството на здравеопазването набира кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“.

В проекта си от Министерството на здравеопазването настояват и за повече кадри в центровете за спешна медицинска помощ, свързана с разкриването на филиали в Приморско и Сърница. Поради голямото натоварване през летния сезон за филиала в Приморско от МЗ са изчислили, че са необходими 26 щатни бройки. Те ще бъдат разделени в два екипа – един мобилен и един стационарен за осъществяване на денонощен режим на работа. Нужда от допълнителни екипи има и в община Сърница, чиито спешен център към момента работи само през деня. Това е времето, в което местните жители и гостите в десетките туристически обекти около язовир Доспат могат да си позволят да ползват медицинска помощ. При спешни повиквания през нощта, се изпраща линейка от филиала за спешна медицинска помощ в гр. Велинград, което при добри климатични условия отнема повече от час, поясняват от МЗ. Поради тази причина от там настояват за увеличение на екипа с общо 20 бройки. За целта ще е нужно и допълнително финансиране.