Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св.Иван Рилски“ определена за Centre of Excellence in Neurosurgery за Източна Европа

УМБАЛ „Св.Иван Рилски“ и в частност Клиниката по неврохирургия бяха определени от датската фирма „VIVOSTAT“ за „Centre of Excellence in Neurosurgery“ за Източна Европа. В този център ще се обучават лекари-неврохирурзи за работа с технологии за производство и употреба на автоложно фибриново лепило.

Технологията е отлично усвоена и прилагана в клиничната практика вече 5 години от екипите на проф. Васил Каракостов – Началник на Клиниката по неврохирургия и на доц. Асен Хаджиянев – ръководител на сектор в Клиниката и на Национален референтен център за ендскопско лечение на хипофизни аденоми и други тумори на черепната база.

На 23.02.2023г. беше организиран и проведен семинар с участието на проф. Васил Каракостов, проф. Марин Маринов, доц. Асен Хаджиянев, д-р Деян Попов и д-р Петра Василева от българска страна и участници от неврохиругичната общност на Сърбия, Република Сръбска Баня-Лука и Босна и Херцеговина. Те бяха преставени от prof. D. Divelsi, associate prof. J.Golobovich -Department of Neurosurgery, Clinical Centre of Vojvodina, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia и dr L.Simich neurosurgenon, Clinical Center of Republika Srpska Bania Luka и dr. A.Chichkushichu, neurosurgenon Clinical centre Tuzla University.

Организатори на събието са фирма „VIVOSTAT“, Denmark и неговите български представители фирма „CAPRESTO Ltd“ в лицето на нейния собственик д-р Н.Кандиларов и служителите И. Кочов, д-р К.Генова и др. Презентация на технологията за производство и приложението на автоложното фибриново лепило беше изнесена от М.Rachkovich (VIVOSTAT, Denmark).

Д-р Деян Попов представи българския опит от 2017г. досега с употребата на автоложното фибриново лепило в неврохиругичната практика. То представлява автоложен продукт, изработен от кръвта на пациента. Технологията включва машинно извличане на фибрина от кръвта и машинно преобразуване в лепилен продукт. Важно е да се отбележи, че това лепило е индивидуален, автоложен продукт и може да бъде употребено само от пациента, от който е придобито. Автоложното фибриново лепило е безопасен продукт със 100% съвместимост и възприемчивост от тъканите на пациента. При машинната обработка се добива достатъчно по обем количество (6мл.) с отлични качества на слепване. На практика този автоложен продукт подпомага херметизацията на мозъчните обвивки и притежава добър хемостатичен ефект при кървене от най-малките кръвосни съдове в мозъчния паренхим. Неговата употреба в неврохиругрията е предимно в мозъчната хирургия (главен и гръбачен мозък) и при ендоназалната (ендоскопска и микроскопска) хирургия на хипофизната жлеза.

На 24.02.2023г. чуждестранните участници бяха запознати с практическото приложение на лепило и преминаха кратък курс на обучение. УМБАЛ „Св.Иван Рилски“ и Клиниката по неврохирургия са в очакване на нова група от курсисти от Източна Европа.