Над 300 души участваха в кампанията на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ за скрининг на белодробни заболявания

316 души на възраст от 20 до 88 години взеха участие в кампанията на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ – София за скрининг на хронични белодробни заболявания. В рамките на 3 дни в мобилен пункт пред болницата лекари от белодробните отделения на лечебното заведение и студенти от „Асоциацията на студентите-медици в България“ изследваха всички желаещи и ги информираха за здравословния риск за белите дробове, свързан с тютюнопушенето и фините прахови частици.

В дните от 3 до 5 април лекари, специализанти и студенти по медицина, с мобилен спирометър извършваха скрининг на белите дробове. Спирометрията дава информация за това колко са здрави белите дробове и може да се използва за диагностициране и наблюдение на белодробните състояния.

От анализа на резултатите прави впечатление, че при голяма част от участниците се установяват отклонения в белодробните функционални показатели, като доминира рестриктивен тип нарушение на дишането, отбелязват от болницата.

При 33,3% от участниците на възраст до 39 години се е измерил нисък витален капацитет (белодробна рестрикция). Изолирана бронхиална обструкция и обструкция, като част от смесен тип нарушение на дишането е установена само при участниците на и над 40-годишна възраст (n=17, 5,4%). Тези резултати са в съответствие с известната по-висока честота на изява на ХОББ в късна възраст, посочват от лечебното заведение. От там допълват, че малка част от участниците в програмата са били с известно за тях белодробно заболяване. Тези с ниски функционални показатели са насочени за специализирано изследване на белодробната функция и преглед от специалист.

Участие в скрининга взеха 142-ма (44.9%) мъже и 174-и (55.1%) жени. При 164 (51.9%) участника се установиха патологични отклонения във функционалните показатели на дишането. При 11 (3.5%) участника се установи обструктивен тип нарушение в дишането, при 147 души (46.5%) – рестриктивен тип нарушение, а при 6 (1.9%) смесен тип нарушение. Разпределение във възрастови групи: 20-39 г. – 30 участника (9.5%); 40-60 години – 97 участника (30.7%); Над 60 г. 189 участника (59.8%), уточняват от болницата. От УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ обръщат внимание, че предвид високата честота на тютюнопушене в страната, качеството на атмосферния въздух в гр. София и пандемичното разпространение на КОВИД-19 през последните години, е важно за обществото да се реализират повече програми за ранно диагностициране на белодробните заболявания. Също така от изключителна важност за превенцията са профилактичните прегледи при специалист.

От болницата изказват благодарности към студентите от Асоциацията на студентите-медици в България, които взеха участие в кампанията и на Център за градска мобилност за оказаното съдействие, както и на всички медии, които популяризираха кампанията сред широката общественост.

УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ – София, стартира кампанията по повод Световния ден на здравето и ден на здравния работник– 7 април. Нейната цел беше да се повиши информираността на обществеността по отношение на рисковете, на които сме изложени от белодробните заболявания и необходимостта от провеждане на профилактични прегледи. Според статистиката белодробните заболявания се нареждат на равно със сърдечно-съдовите заболявания по причиняване на смърт, посочват от там.