СЗО обнови препоръките си за ваксините срещу COVID-19

Световната здравна организация (СЗО) обнови препоръките си за ваксините срещу COVID-19. Oт там посочват, че промените се налагат поради въздействието на варианта Омикрон и придобития висок популационен имунитет вследствие на прекарана инфекция и ваксинация.

Обновената „пътна карта“ за приложението на ваксините продължава да приоритизира групи от населението с най-голям риск от смърт и тежко заболяване от инфекция със SARS-CoV-2.

СЗО определя три приоритетни групи за ваксинация срещу COVID-19, които са разделени със съответно висок, среден и нисък риск от тежко протичане на заболяването и смърт.

Групата с висок приоритет включва възрастни хора; по-млади възрастни със значителни съпътстващи заболявания като диабет и сърдечни заболявания; хора с имунокомпрометиращи състояния, например хора, живеещи с ХИВ и реципиенти след трансплантация, включително деца на възраст 6 месеца и по-големи, бременни, както и здравни работници на първа линия в битката с пандемията.

За групата с висок приорит експертите на СЗО препоръчват допълнителен бустер от ваксините 6 или 12 месеца след последната доза, като времевата рамка зависи от фактори като възраст и имунокомпрометиращи състояния. Всички препоръки за приложението на ваксината срещу COVID-19 са ограничени във времето и се прилагат само за текущия епидемиологичен сценарий и затова допълнителните препоръки за бустер не трябва да се разглеждат като продължаващи годишни бустери за ваксина срещу COVID-19, уточняват от СЗО. Целта е да подпомогнат страните, които планират количествата ваксини в близък до средносрочен план, поясняват от там.

Групата със среден приоритет включва здрави възрастни – обикновено под 50-60 години – без съпътстващи заболявания и деца и юноши със съпътстващи заболявания. За тях СЗО препоръчва първична ваксинация и бустерна доза. Въпреки че допълнителните бустери са безопасни за тази група, експерите на СЗО не ги препоръчват рутинно, като се има предвид сравнително ниската възвращаемост за общественото здраве.

Групата с нисък приоритет включва здрави деца и юноши на възраст от 6 месеца до 17 години. От СЗО отбелязват, че първичната и бустерната доза са безопасни и ефективни при деца и юноши. Въпреки това, като се има предвид ниското бреме на заболяването в тази група, СЗО призовава страните, които обмислят ваксиниране на нея, да основават решенията си на контекстуални фактори, като бреме на заболяването, ефективност на разходите и други здравни или програмни приоритети и алтернативни разходи. Въздействието върху общественото здраве от ваксинирането на здрави деца и юноши е сравнително по-ниско от установените ползи от традиционните основни ваксини за деца – като конюгатните ваксини срещу ротавирус, морбили и пневмококи – и от ваксините срещу COVID-19 за групи с висок и среден приоритет. Децата с имунокомпрометиращи състояния и съпътстващи заболявания са изправени пред по-висок риск от тежка форма на COVID-19, така че са включени съответно в групите с висок и среден приоритет, поясняват от СЗО.

От там посочват, че макар и ниска като цяло, тежестта на тежкия COVID-19 при бебета под 6 месеца все още е по-висока, отколкото при деца на възраст от 6 месеца до 5 години. Допълват и че ваксинирането на бременни лица, включително с допълнителна доза, ако са изминали повече от 6 месеца от последната доза, предпазва както тях, така и плода, като същевременно помага за намаляване на вероятността от хоспитализация при бебета поради COVID-19.

Държавите, които вече имат въведена политика за допълнителни бустери, трябва да оценят нуждите си въз основа на националното бреме на заболяването, ефективността на разходите и алтернативните разходи, посочват още от Световната здравна организация.

С пълните препоръки на СЗО може да се запознаете ТУК.