Предстои втори обучителен семинар по онкология и психоонкология

Предстои втори обучителен семинар по онкология и психоонкология, който се
организира от Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/) чрез
експертния ресурс на двете професионални сдружения, членове на СОНМ – Жените в
онкологията – България (https://w4o.bg/) и Българска асоциация по психоонкология
(http://bapo.bg/).

Той ще се проведе на 25 март 2023 г. и ще включва два модула:

● Структура, функциониране и системи за сертифициране и акредитация на
Специализиран раков център за лечение на пациенти с карцином на гърда
● Взаимоотношение лекар-пациент. Трудни пациенти. Комуникация и стилове на
общуване

Семинарът е със свободна регистрация и ще бъде осъществен чрез специална виртуална платформа, предоставяща технологични възможности за презентации, задаване
на въпроси, дискусии и заключителен оценъчен тест. Участниците ще имат възможност и
за достъп до виртуална изложбена зала, дигиталната платформа МОРЕ е-Guidelines и
библиотека МОРЕ за свободно изтегляне на книги, онкологични ръководства и
допълнителни обучителни материали по темите на семинара.

Порталът за регистрация и допълнителна информация вече е отворен и достъпен на https://cme.seminar.bjcn.bg/

Настоящият семинар е второто обучително събитие от стартиралата през месец
ноември 2022 г. програма за продължаващо медицинско обучение на СОНМ, включваща
девет-модулни панела по онкология и психоонкология. Порталът на първия обучителен
семинар все още е отворен и може да бъде посетен на https://seminar.more-darzalas.digital/
Това е първото онкологично събитие в България, което получава престижната
акредитация на Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE). Интересът към него
продължава да е много голям, като статистиката показва общо 344 регистрации, 148
участници на живо, 57 допълнителни регистрации след приключване на живото излъчване
и 4 431 посещения, в т.ч. на виртуалната изложбена зала и библиотека.
Рекордният брой участници и обратната връзка от проведеното допитване показват
значима необходимост от продължаване на обучителната програма на СОНМ, чието второ издание предстои да бъде реализирано на 25 март 2023 г.

Порталът за регистрация и допълнителна информация за втория обучителен
семинар на СОНМ вече е отворен и достъпен на https://cme.seminar.bjcn.bg/