Статия на български специалисти, с участие на напусналия ни д-р Радислав Наков, публикувана в престижно научно списание

Статия на български специалисти, сред които напусналият ни преди година гастроентеролог д-р Радислав Наков, посветена на гастроезофагеалната рефлуксна болест, е публикувана в списание на престижното издателство Karger.

Автори на статията са имунологът д-р Цветелина Василева и гастроентеролозите д-р Радислав Наков, д-р Десислава Димитрова-Юрукова, д-р Виолета Снегарова, Николас Наков и доц. д-р Венцислав Наков. В нея специалистите описват честотата и рисковите фактори, свързани с гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ) в България по данни на интернет-базирано проучване, което е публикувано в престижното научносписание Digestive Diseases (Q2-Q3, impact factor 3.421) в края на миналата година.

Честотата на гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) е приблизително 14% в световен мащаб, като тя варира значително в различните страни. Необходими са повече популационни проучвания в региони, в които липсват епидемиологични данни за разпространението на ГЕРБ, като Източна Европа, особено България.

Д-р Великова

Настоящото проучване имаше за цел да оцени разпространението на ГЕРБ в България и да оцени рисковите фактори, свързани с това заболяване, поясни д-р Великова.

Приложените методи са интернет базирано здравно проучване при пълнолетни български граждани. Лицата бяха поканени да попълнят онлайн въпросник, оценяващ общото им здраве и стомашно-чревни оплаквания. Валидни анкети бяха получени от 1896 лица (средна възраст = 35.5 години, 73.1% жени). Честотата на ГЕРБ в изследваната популация беше 27.5%, като 57.29% от всички пациенти с ГЕРБ, приемащи инхибитори на протонната помпа (ИПП), са имали рефрактерна ГЕРБ. Рискови фактори за развитие на ГЕРБ са възраст, индекс на телесна маса (ИТМ), семейно положение, професия и други. В заключение, това е първата статия, която съобщава данни за честотата на ГЕРБ сред възрастното население в България. Предполага се, че нарушенията на взаимодействието черва-мозък имат значително влияние върху честотата на ГЕРБ, допълва д-р Великова.

„Проучването е ценно за страната ни, защото такива данни липсваха до този момент, а e и последната публикувана статия на непрежалимия д-р Радислав Наков“, споделя още тя.

Линк към публикацията: https://www.karger.com/Article/Pdf/526355