Последици от неоправданото назначаване на антибиотици на педиатрични пациенти в извънболничната помощ

В извънболнични условия се наблюдава често предписване на антибиотик без необходимите показания, особено в педиатричната популация. Неблагоприятните последствия от тази практика все още не са ясно описани, но обсъждането с родителите на ползите и вредите от тази интервенция е от основно значение за здравето на пациентите. 

Сред  кохорта от 2.8млн. деца от САЩ (средна възраст 8г.), неоправдано назначаване на антибиотик (напр. антибиотична терапия при вирусна инфекция или препарат, който не е от първа линия при бактериална инфекция)  е регистрирано при една трета от случаите на бактериална инфекция, а Butler et al. отчитат тази практика сред 70% от педиатричните пациенти с вирусно заболяване на горните дихателни пътища. 

При бактериалните инфекции, неподходящият избор на антибиотик е асоцииран с шест пъти по-висок риск от заразяване с Clostridioides difficile, четири пъти по-висок риск от алергични реакции и повишен риск от диария и други стомашно-чревни реакции в сравнение с избрания по показания агент в първите 90 дни от интервенцията. При вирусните инфекции, неоправданото назначаване на антибиотик е асоциирано с повишен риск от обриви и уртикария. 

Коментар:

При обсъждането с родителите на терапията на тяхното дете е необходимо подробно изясняване на ползите и рисковете по разбираем за тях начин. Така се постига по-високо ниво на спазване на назначенията, осигуряване на по-добра грижа за пациента при по-малко нежелани реакции. 

Източник:

  1. Butler AM et al. Association of inappropriate outpatient pediatric antibiotic prescriptions with adverse drug events and health care expenditures. JAMA Netw Open 2022 May 26; 5:e2214153. (https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.14153. opens in new tab)

https://www.jwatch.org/na55008/2022/06/23/what-are-consequences-inappropriate-antibiotic-prescribing