Парламентът прие определянето на приоритетни болници

Без никакви дебати и със 159 гласа „за“ Народното събрание прие промените в Закона за здравното осигуряване, с които се предлага механизъм за определяне на приоритетни многопрофилни болници, които осигуряват достъп до основния пакет дейности, поеман от Здравната каса. Промените бяха внесени пъроначално от група депутати от „Продължаваме промяната“, а впоследствие и от ГЕРБ.

Те предвиждат определяне на приоритетни болници от ключово за системата значение, които да получат допълнително финансиране от Здравната каса по специална методика, която предстои да бъде изработена. Това ще се случва на база критерии без значение от собствеността на болницата.

Сред някои от критерии, които ще залегнат в нея, посочени от вносителите, е наличие в болницата на спешно отделение, отделение или клиника за интензивно лечение с 2-ро или 3-то ниво на компетентност по стандарт за анестезиология и интензивно лечение, отделение или клиника по кардиология с възможност за лечение на остри състояния на сърдечносъдовата система, отделение или клиника по неврология с възможност за лечение на остри съдови състояния на нервната система. Друг посочен критерий е разкрито отделение или клиника по хирургия с възможност за лечение на спешни състояния в хирургията, както и отделение или клиника по АГ с възможност за извършване на планово или спешно родоразрешение, отделение или клиника по педиатрия и неонатология с възможност за лечение на спешни състояния при децата и новородените, отделение или клиника по хемодиализа.

С промените се създава и възможност за стимули за разкриване на аптеки в населени места с липса на такива, както и на денонощни аптеки.

С измененията в ЗЗО се приема още, че основните заплати на медиците не трябва да са по-ниски от тези, договорени в Колективния трудов договор. С това на практика се узаконява опитът на бившите управляващи в лицето на ПП да заложат основни заплати в сектора, което те направиха чрез обвързване на нивата им, залегнали в КТД през текстове на Националния рамков договор, но този подход се даде на съд.

В мотивите към сега предлаганите промени се посочва, че през изминалата година в НРД бяха въведени изисквания към болниците за гарантиране на минимални справедливи възнаграждения на медицинския персонал, който работи по изпълнение на договори с НЗОК, а като стандарт за такива са определени заплатите, залегнали в КТД. Разходването на публични средства от страна на здравния фонд следва да е обвързано с гарантиране на достойни възнаграждения на персонала. Също така се посочва, че средната работна заплата към септември 2022 г. в сферата на хуманното здравеопазване изостава спрямо други регулирани сектори като образованието. Подчертава се и че тези мерки са навременни и спешни предвид ръста на инфлацията и заложените нива на минимални основни трудови възнаграждения в КТД. 

Становище по законопроекта са изказали от Българския лекарски съюз, което може да видите ТУК.