Насоки за общопрактикуващите лекари при положителен за хепатит пациент

Българският лекарски съюз разпространи насоки за общопрактикуващите лекари в случай на пациент, който е положителен за хепатит B или C. Oт там припомнят, че от 2022 година на здравноосигурените лица на възраст между 40 и 60 години се полагат изследвания за хепатит. Те са част от годишните профилактични прегледи. Под формата на брошура е описан „пътят“ на пациента при положителна проба за хепатит B или C.

В нея се припомня, че е нужно издаване на направление за бърз тест за определяне:

92212-00 на повърхностен антиген нa xeпaтит В (HBsAg)
92212-01 на антитела срещу хепатит С (anti-НСV)

Положителният резултат все още не е основание за поставяне на диагноза и пациентът трябва да бъде насочен към гастроентеролог в една от посочените от НЗОК специализирани клиники за лечение на вирусни хепатити за поставяне на диагноза и лечение. При потвърждаване на диагнозата гастроентерологът назначава допълнителни изследвания и терапия, която се отпуска с протокол. Пациентът трябва да входира прокола в НЗОК и след одобрението му той го взима от РЗОК и се връща при семейния си лекар за изписване на терапията.

Лечението за хепатит C продължава между 8 и 12 седмици и е под формата на таблетки. В 98% от случаите пациентите са напълно изчистени от вируса. Теапията при хепатит B e дългогодишна и пациентите се проследяват от гастроентеролог, като на всеки шест месеца протоколът се подновява от специализирания център и се входира в НЗОК. След одобрението му пациентът го взима от РЗОК и се връща при личния си лекар за изписване на терапията.